Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

HAH 2021

Krátky opis
31.ročník multižánrového festivalu zameraného na humor, satiru a gagy.
Fotogaléria
Názov podujatia
HAH 21

Miesto konania / kraj
Dolná Strehová / Veľký Krtíš

Termín konania
13.08.2021 - 15.08.2021

Popis projektu

31. ročník multižánrového festivalu HAH zameraný na humor a satiru v rozličných podobách. Hlavnou projektovou aktivitou bude vystúpenie amatérskych hudobníkov a multižánrových umelcov pre širokú verejnosť. Sprievodnými podujatiami bude súťažná prezentácia prihlásených krátkych humorných filmov, kde o víťazovi rozhoduje divácka anketa v spolupráci s odbornou porotou. Víťazné filmy budú ocenené "zlatou, striebornou a bronzovou rúrou". Udelí sa aj cena starostu obce Dolná Strehová a špeciálna cena "Ivankin jazýček" venovaná na pamiatku zakladateľky festivalu Mgr. Ivany Leškovej. Súčasťou podujatia je aj rozborový seminár hodnotiaci amatérske snímky.  

Trojdňový festival bude prebiehať v priestoroch rekreačného strediska v Dolnej Strehovej. Zo všetkých aktivít a vystúpení bude vytvorená fotodokumentácia a obrazovo-zvukový záznam. Tlačovým výstupom je aj vydanie sprievodného bulletinu. Festival je určený širokej diváckej verejnosti, amatérskym umelcom a fanúšikom humornej tvorby. 

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
5 900,00 €

Výška podpory:
5 600,00 €