Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Stará Ľubovňa - Uzol kultúry

Krátky opis
Predpona eko- sa vzťahuje k ekologickým témam súčasnej spoločnosti v čase zmeny klímy; veľké písmeno K odkazuje na prácu s komunitou a zároveň na kolaboratívnu formu projektu; zátvorky a kurzíva zdôrazňujú dve slová, laboratórium a art, ktoré predstavujú hľadanie inovatívnych spoločenských a kultúrnych postupov, ktorými bude projekt prepájať ekológiu a umenie.
Fotogaléria
Názov podujatia
eKo(laboratórium) vol.1 – Filozofia v čase zmeny klímy

Miesto konania / kraj
Stará Ľubovňa / Stará Ľubovňa

Termín konania
10.08.2021 - 15.08.2021

Popis projektu

Ľudia majú stále možnosť a schopnosť spomaliť globálne otepľovanie a nastaviť klimatické adaptačné plány tak, aby uchovali život na Zemi v podobe, ako ho poznajú, a to vtedy, pokiaľ budú konať spoločne. Dôležitým krokom k tomuto spojeniu sú informácie o tom, čo v nastavenej spoločnosti a v jej systéme zmeniť tak, aby ľudstvo znížilo svoju uhlíkovú stopu a zvýšilo ochranu klímy. Vedci i ekologickí aktivisti po celom svete sa zhodujú, že sa potrebujeme predovšetkým zbaviť fosílnych palív a nebáť sa ich nahradiť čistými, udržateľnými, efektívnymi zdrojmi energie, zamerať sa na zníženie produkcie mäsa a podporu lokálneho ekologického poľnohospodárstva, na ochranu pôdy, zadržiavanie vody v krajine, zvýšenie ochrany lesov a ostrovov divočiny, zníženie tvorby odpadu či prechod na cirkulárnu ekonomiku. Jednou z ciest ako zaktivizovať spoločnosť k zmene, je nielen jej informovanie, ale predovšetkým jej zapojenie sa do ekologicky aktívnych komunít, v ktorých prebieha okrem spoločnej tvorivej činnosti i medziodborový dialóg so vzdelávacími presahmi. A práve tomuto sa venuje podujatie eKo(laboratórium). 

Názov prímateľa
Mesto Stará Ľubovňa

Celkový rozpočet:
256 733,00 €

Výška podpory:
200 000,00 €