Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Muziganské Priepasné

Krátky opis
Zámerom projektu je prehĺbenie zručností a povedomia o tradičných herných a tanečných štýloch západného Slovenska a upevňovať vedomie o miestnej hudobnej tradícii v rámci obce Priepasné. Hlavnými aktivitami sú hudobné a tanečné dielne a verejné podujatie. Cieľovými skupinami členovia folklórnych kolektívov ale aj záujemcovia o tradičnú kultúru z radov širokej verejnosti.
Fotogaléria
Názov podujatia
Muziganské Priepasné

Miesto konania / kraj
Priepasné / Myjava

Termín konania
19.08.2021 - 22.08.2021

Popis projektu

Letný hudobno-tanečný tábor Muziganské Priepasné vznikol pred 8 rokmi z dôvodov absencie podobného podujatia zameraného nie len na detského interpreta. Podujatie sa koná v kopaničiarskej obci Priepasné, v minulosti známej výraznými muzikantskými a tanečnými osobnosťami. Časom si podujatie získalo meno a rozrástlo sa čo do počtu účastníkov aj diapazómu ich veku, čo sa odrazilo vo väčšom počte lektorov a animátorov.
● Výučba má už stabilnú dramaturgiu:
1) úvodné prednášky o regióne a vývoji hudobno-tanečného folklóru;
2) bloková výučba hudby a tancov pod vedením lektorov;
3) krátka turistika po stopách miestnych tanečných a muzikantských osobností;
4) vystúpenie účastníkov na verejnom podujatí.
● Výber vyučovaného materiálu bol od začiatku existencie regionálne úzko viazaný na myjavskú oblasť. Z dôvodu oživenia
dramaturgie (aj preto, že časť účastníkov dielní je skalná) sme sa rozhodli spraviť zmenu (avšak stále ťažiac z tradície
juhozápadného Slovenska, resp. pohraničia). V minulom roku s dobrým ohlasom zaradená výučba hudba a tanca z Horňácka.
V tomto roku plánujeme zaradiť materiál z Dvorov nad Žitavou (hudba) a Branova (tanec).
● Verejný scénický program je neoddeliteľnou súčasťou podujatia. Slúži na prezentáciu výsledkov tvorivých dielní na verejnosti ako aj vystúpenie kvalitných folklórnych kolektívov a jednotlivcov. Vystúpenie má zároveň sebaidentifikačný charakter pre obyvateľov obce, v ktorej bola v minulosti silná folklórna tradícia – vďaka podujatiu sa podarilo zaktivizovať miestne deti aj ženy-speváčky (réžiu podujatia zabezpečuje CTK v Myjave).
● Metodika výučby pristupuje k hudobnému a tanečnému folklóru ako k dynamickému prejavu a kladie dôraz na pochopenie logiky, funkčnosti a vnútornej štruktúry toho-ktorého prejavu, nie na jeho mechanickú reinterpretáciu. Súčasťou výučby je aj práca s archívnymi audio/videozáznamami. Výučba tanca má samostatných lektorov pre deti a starších, hudobníci zas pre začiatočníkov a pokročilých.
● Organizátormi podujatia je od jeho vzniku Centrum tradičnej kultúry v Myjave a obec Priepasné.
● Hlavným odborným garantom projektu je Centrum tradičnej kultúry v Myjave (Mgr. Peter Obuch, PhD.)

Názov prímateľa
Centrum tradičnej kultúry v Myjave

Celkový rozpočet:
4 950,00 €

Výška podpory:
4 702,00 €