Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Tvorivé a vzdelávacie podujatia 2

Krátky opis
Cyklus 4 tvorivých dielní v oblasti ľudového tanca, spevu a ľudovej hudby zameraný na horno-zemplínsky región. Účastníkmi podujatia budú žiaci základných, stredných a základných umeleckých škôl a členovia detských i dospelých folklórnych kolektívov. Termíny tvorivých dielní: 20.7.2021. 22.7.2021, 3.8.2021 a 5.8.2021 v čase od 9.00 - 16.00 hod. Miesto realizácie: SZUŠ Kudlovská 11 Humenné
Fotogaléria
Názov podujatia
Folklór pre všetkých

Miesto konania / kraj
Humenné / Humenné

Termín konania
20.07.2021 - 05.08.2020

Popis projektu

Cyklus 4 tvorivých dielní v oblasti ľudového tanca, spevu a ľudovej hudby Folklór pre všetkých je súčasťou širšieho projektu Vihorlatského múzea v Humennom Tvorivé a vzdelávacie podujatia 2.

Je zameraný na udržateľnosť ľudovej kultúry horno-zemplínskeho regiónu.

Účastníkmi podujatia budú žiaci základných, stredných a základných umeleckých škôl a členovia detských i dospelých folklórnych kolektívov z okolia Humenného.

Tvorivé dielne sa uskutočnia v termínoch:            

1. tvorivá dielňa    20.7.2021

2. tvorivá dielňa    22.7.2021

3. tvorivá dielňa      3.8.2021

4. tvorivá dielňa      5.8.2021

Miesto realizácie: priestory Súkromnej základnej umeleckej školy Kudlovská v Humennom

Čas realizácie:       9.00 hod - 16.00 hod.

Lektori tanca: doc. Vladimír Marušin, ArtD., Anna Marušinová, Bc. Michal Gnip

Lektori hudby: Mgr. art. Vitalina Hotra, Miroslav Dzijak, DiS.art., Mgr. Daniela Gnipová

Lektori spevu: Mgr. Lenka Magurová, PaedDr. Miroslav Kerekanič

Názov prímateľa
Vihorlatské múzeum v Humennom

Celkový rozpočet:
5 920,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €