Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Slamený poklad

Krátky opis
Podujatie zamerané na prezentáciu a podporu tradičných remesiel a regionálneho folklóru v srdci Národného parku Poloniny, v obci Topoľa. Súčasťou podujatia je workshop - Tradičná žatva - spracovanie obilia tradičným spôsobom, mlatba; viazanie slamy; ukážky výroby náradia súvisiacich so spracovaním obilia, ukážky spracovania slamy a využitia obilia, či podkúvania koní. V rámci projektu sa predstaví aj FSk Starinčanka a detský programový blok detí z Topole a okolia. Začiatok podujatia o 10.00 hod.
Fotogaléria
Názov podujatia
Slamený poklad

Miesto konania / kraj
Topoľa / Snina

Termín konania
24.07.2021

Popis projektu

Slamený poklad je názov aktivity i podujatia, v rámci ktorého sa realizuje workshop - Tradičná žatva - spracovanie obilia tradičným spôsobom, mlatba; viazanie slamy; ukážky výroby náradia súvisiacich so spracovaním obilia.  KOŠIAR o. z. sa zameriava na rozvoj, uchovávanie a prezentáciu tradičných remesiel v regióne. OZ sa dlhodobo venuje hrnčiarstvu, tradičnej príprave chleba v hlinenej peci, ale i spracovaniu slamy od siatia až po výrobu slamenej strešnej krytiny a dekoratívnych predmetov zo slamy, Popri týchto remeslách budú na podujatí prezentované i ďalšie tradičné remeslá napr. súvisiace so spracovaním obilia. V rámci sprievodného programu sa predstaví aj FSk Starinčanka a detský programový blok (pásmo detských piesní z regiónu doplnené hovoreným textom).

Názov prímateľa
KOŠIAR o. z.

Celkový rozpočet:
1 585,00 €

Výška podpory:
1 500,00 €