Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 14.02.2020

V tanečnom dome učíme: Višňovskoho verbunk a Parchovanské karičky V spevavom dome učíme: Piesne zo Zámutova a Parchovan

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 14.02.2020 - 21.02.2020

FILM S DISKUSIOU Príbeh žilinskej fotografky Magdalény Robinsonovej, ktorá počas ľudáckeho Slovenského štátu stratila svojich rodičov a prežila utrpenie koncentračných táborov. Premietanie dokumentárneho filmu Mareka Šulíka + rozprávanie o veľkej ľudskej nenávisti a mašinérii moci.

viac o projekte


HORNONITRIANSKE INŠPIRÁCIE

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 13.02.2020 - 19.03.2020

Súhrn aktivít zameraných na priblíženie osobností a fenoménov tradičnej kultúry hornej Nitry súčasníkom. Súčasťou projektu je výchovný koncert s komentovaným uvádzaním ľudových pastorel, kolied a chrámových piesní zo zbierky Gašpara Drozda - POCTA GAŠPAROVI DROZDOVI, vzdelávací program o vianočnom zvykosloví, tradičných jedlách a rodinných rituáloch Vianoc - HORNONITRIANSKE DOBROTY a POSIEDKY NAD REMESLOM - súhrn troch vzdelávacích kurzov zameraných na tradičné remeslá hornej Nitry.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 11.02.2020 - 18.02.2020

Workshop v keramickej dielni

viac o projekte


VZDELÁVAME UMENÍM

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 11.02.2020 - 09.06.2020

Cyklus desiatich výtvarných workshopov na rôzne výtvarné techniky pod vedením odborných lektorov.

viac o projekte


Fašiangy, Turíce Veľká noc ide

Miesto a termín konania: Myjava, Slovenská republika / 10.02.2020 - 14.02.2020

Fašiangy sa organizujú už viac ako desať rokov v Gazdovskom dvore v Turej Lúke.Pripravilo sa interaktívne podujatie,na ktorom sa deti majú možnosť dozvedieť niečo o tomto období roka a špecifikách typických pre oblasť myjavského regiónu.Deti sa naučia pieseň,tanček,dostanú šable a spolu s vinšom navštívia gazdinú,ktorá ich za tancovanie a zavinšovanie odmení dobrotami a hlavne šiškami,ktoré sa jedávali práve cez fašiangy.Všetky deti sú srdečne vítané!

viac o projekte


Cyklus Tanečný dom

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 08.02.2020 - 09.02.2020

Festival tRadovania, rodinné podujatie zamerané na aktívne poznávanie tradičnej kultúry v jej mnohorakých podobách je súčasťou dlhodobého Cyklu Tanečný dom združenia Dragúni, ktoré je zapísané v Zozname najlepších spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska.

viac o projekte


Verešvárske dedičstvo

Miesto a termín konania: Červeník, Slovenská republika / 07.02.2020 - 09.02.2020

Metodika hudobného a tanečného materiálu folklóru regiónu Dolné Považie zameraná na hudobný a tanečný folklór, tvorbu choreografií, prácu s deťmi a dospelými vo folklórnom kolektíve.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 07.02.2020

Kreatívny workshop - maľba na drevenú šperkovnicu

viac o projekte


Tvorivé a vzdelávacie podujatia

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 05.02.2020

Zámerom tejto aktivity je podpora divadla v regióne. Mladým divadelníkom, recitátorom a tentokrát hlavne pedagógom pomôžeme hravou formou získavať vedomosti a osvojovať si zručnosti v tejto oblasti a zároveň im pomôžeme s prípravou pred regionálnou súťažou divadelných súborov a scénických miniatúr (pre okresy Humenné, Snina a Medzilaborce) Divadelná jar 2020.

viac o projekte


Mládež spieva 2020 - krajská postupová súťaž a prehliadka mládežníckych speváckych zborov

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 01.02.2020 - 31.12.2020

Krajská postupová súťažná prehliadka mládežníckych speváckych zborov v PSK nadväzuje na výberové kolá v okresoch PSK a tiež na 51.ročník celoštátnej súťaže. Cieľom a zámerom projektu je zdokumentovať súčasnú úroveň zborového spevu, motivovať spevácke zbory o tento náročný umelecký žáner aj cez povinné skladby vypísané NOC v Bratislave a tiež vybrať reprezentanta kraja na celoštátnu súťaž a v konečnom dôsledku vytvárať priestor pre zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže.

viac o projekte


Záhorské osvetové stredisko v Senici - vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v roku 2020

Miesto a termín konania: Sobotište, Slovenská republika / 01.02.2020 - 31.12.2020

Deň astronómie - tradičné podujatie realizujúce sa v marci v priestoroch hvezdárne v Sobotišiti sme boli vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu presunúť do online priestoru v termíne 14.11. v čase 16:30 - 18:00.

viac o projekte


KREATIV 2020 – KultúraRealizáciaElánAktivitaTradíciaInšpiráciaVzdelávanie

Miesto a termín konania: Martovce, Slovenská republika / 01.02.2020 - 31.08.2020

Dať umelcom priestor na prezentáciu svojej tvorby, vzájomnú konfrontáciu, rozšíriť obzory a naučiť ich nové výtvarné a remeselné techniky to je cieľom workshopu VIZ (Vzdelávajme – Inšpirujme – Zachovajme), ktoré sa bude konať v rámci projektu KREATIV 2020. V tejto súvislosti Regionálne osvetové stredisko v Komárne pripravilo 4 dňový umelecký workshop zameraný na vzdelávanie amatérskych umelcov, ich inšpiráciu do budúcej tvorby, zachovanie ľudových a tradičných remesiel.

viac o projekte


Záhorské osvetové stredisko v Senici - vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v roku 2020

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 01.02.2020 - 31.12.2020

Prvá časť cyklu " Večery s arteterapiou". Pod vedením lektorky Mgr. Zuzany Ťulák Krčmárikovej, PhD. si počas piatich večerov ženy vyskúšajú prácu s jednotlivými technikami zameranými na sebapoznávanie, prevenciu syndrómu vyhorenia, psychohygienu a podporu vnútorných zdrojov. Zároveň sa naučia pracovať s rôznym druhom materiálu a rôznymi výtvarnými technikami. Účastníčky podujatia sa stretnú spolu 5 krát počas mesiacov február až máj.

viac o projekte


Mládež spieva 2020 - krajská postupová súťaž a prehliadka mládežníckych speváckych zborov

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 01.02.2020 - 30.04.2020

Krajská postupová súťažná prehliadka mládežníckych speváckych zborov v PSK nadväzuje na výberové kolá v okresoch PSK a tiež na 51.ročník celoštátnej súťaže. Cieľom a zámerom projektu je zdokumentovať súčasnú úroveň zborového spevu, motivovať spevácke zbory o tento náročný umelecký žáner aj cez povinné skladby vypísané NOC v Bratislave a tiež vybrať reprezentanta kraja na celoštátnu súťaž a v konečnom dôsledku vytvárať priestor pre zmysluplné využívanie voľného času detí a mládeže.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 31.01.2020

Pozorovanie oblohy vo hvezdárni s odborným výkladom od 17:15 do 19:15 a prednáška s názvom Blízky Mesiac od 19:15, v KOS v Nitre

viac o projekte


VRAVA SPRAVA AJ ZĽAVA

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 28.01.2020

Celoročný cyklus besied, DISKUSIÍ, prednášok a hodinových KURZOV KRITICKÉHO MYSLENIA, vytvárajúci otvorený priestor pre názorovú konfrontáciu a AUTENTICKÚ INTERAKCIU PUBLIKA.

viac o projekte


VZDELÁVAME UMENÍM

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 28.01.2020 - 09.06.2020

Vzdelávame umením - výtvarné kreácie je séria výtvarných workshopov na rôzne výtvarné témy, techniky, pre amatérskych výtvarníkov. Dňa 25.2.2020 to bude výroba svietiacich podložiek pod poháre / drevené podložky zdobené svietiacim gélom/.

viac o projekte


VZDELÁVAME UMENÍM

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 28.01.2020 - 09.06.2020

Vzdelávame umením - výtvarné kreácie - séria výtvarných workshopov na rôzne výtvarné témy a techniky pod vedením odborných lektorov.

viac o projekte


VZDELÁVAME UMENÍM výtvarné kreácie

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 28.01.2020 - 31.12.2020

Cyklus desiatich výtvarných workshopov na rôzne techniky pod vedením odborných lektorov.

viac o projekte


VZDELÁVAME UMENÍM

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 28.01.2020 - 27.10.2020

Vzdelávame umením - výtvarné kreácie je cyklus desiatich výtvarných workshopov pre amatérskych výtvarníkov pod vedením odborných lektorov zamerané na rôzne výtvarné techniky.

viac o projekte


VZDELÁVAME UMENÍM výtvarné kreácie

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 28.01.2020 - 31.12.2020

Vzdelávame umením - výtvarné kreácie je séria desiatich výtvarných workshopov pod vedením odborných lektorov pre vopred prihlásenú skupinu.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 27.01.2020 - 14.02.2020

Zdieľaj svoje umenie s ostatnými...

viac o projekte


ŠIKOVNÍCI

Miesto a termín konania: Nové Zámky, Slovenská republika / 25.01.2020

Cyklus tvorivých UMELECKÝCH DIELNÍ, handmade workshopov a MALÝCH ATELIÉROV pre deti a mládež.

viac o projekte


VZDELÁVAME UMENÍM

Miesto a termín konania: Šahy, Slovenská republika / 23.01.2020 - 04.06.2020

Tvorivé dielne, výroba keramických predmetov a ich následné vypaľovanie

viac o projekte


VZDELÁVAME UMENÍM

Miesto a termín konania: Šahy, Slovenská republika / 23.01.2020 - 04.06.2020

Šesť jednodňových otvorených stretnutí pre ženy zamerané na na sebapoznávanie.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 22.01.2020

■ Pacific Crest Trail / Pacifická hrebeňovka / je 4.286 km dlhá diaľková turistická trasa vedúca naprieč celými USA pozdĺž západného pobrežia od Mexika až do Kanady ■ celkové prevýšenie PCT je neuveriteľných 150 km ■ hosť: Miloslav Daníšek, prvý Slovák, ktorý zdolal PCT ■ v spolupráci s Cestovateľským klubom Terra Incognita ■ dramaturgia: Peter Čaplický ■ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj

viac o projekte


Banská Štiavnica 2019: Renovácia identity

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 18.01.2020

RODINNÉ STRIEBRO II. alebo ALMÁZIA NEKONČÍ / 18.1.2020, 16:00h/ Centrum kultúry-hlavná sála NOVÝ ZÁMOK do árendy mestu NOVÉ ZÁMKY /18:30 h/ Nový zámok

viac o projekte


KreaTiviTa 2020

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 16.01.2020 - 16.12.2020

Projekt KreaTiviTa 2020 je určený neprofesionálnym výtvarníkom a fotografom v trnavskom regióne a pozostáva z realizácie 4 kolektívnych a 5 autorských výstav. Výstava výtvarných diel „Silvia Vargová – výber z tvorby“ je v poradí prvou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2020 v priestoroch úradu TTSK. Kolektívna výstava výtvarných diel „Reminiscencie Trnavskej palety“ je v poradí druhou výstavou kde sa bude prezentovať 23 autorov z trnavského regiónu.

viac o projekte


CINEAMA 2020 - XXIV. ročník krajskej súťaže amatérskej filmovej tvorby

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 15.01.2020 - 30.09.2020

Krajská súťaž je postupovou súťažou na celoslovenskú súťaž CINEAMA, ktorú organizuje Národné osvetové centrum v Bratislave. Súčasťou podujatia je rozborový seminár a konzultácie autorov s odbornými lektormi. Podujatie umožňuje prezentáciu amatérskej filmovej tvorby v Trnavskom kraji. Naši autori sa pravidelne zúčastňujú súťaží CINEAMA.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Príbelce, Slovenská republika / 05.01.2020

Tvorivá dielňa zameraná na tradičnú úpravu vlasov vydatých žien z Plachtiniec a Príbeliec.

viac o projekte


Kreatívne na osvete

Miesto a termín konania: Dunajská Streda, Slovenská republika / 01.01.2020 - 30.06.2020

Jediná aktivita tohto druhu v slov. jazyku v okrese Dunajská Streda dáva priestor mladým autorom uverejňovať svoje práce, v národnostne zmiešanom regióne, zviditeľniť talenty v okrese.

viac o projekte


Malá krajská scénická žatva 2020

Miesto a termín konania: Hlohovec, Slovenská republika / 01.01.2020 - 31.12.2020

Trnavské osvetové stredisko je organizátorom krajskej postupovej súťaže amatérskych divad. súborov Malá krajská scénická žatva. V r. 2020 sa uskutoční vo februári v Empírovom divadle v Hlohovci. Prehliadky sa zúčastňujú amatérske divad. súbory dospelých, dospelí a deti a divadla mladých. Krajská scénická žatva vytvára priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu amatérskych divad. súborov. Súťaže sa zúčastňujú neprofesionálne kolektívy inscenujúce literárne alebo autorské texty.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Fiľakovo, Slovenská republika / 20.12.2019 - 28.12.2019

Metodickými stretnutiami chceme prehĺbiť teoretické a praktické vedomostí účastníkov v oblasti práce vo folklórnych skupinách. Projekt zahŕňa metodické školenia pre folklórne skupiny a vedúcich aby vedeli ako pracovať, tvoriť , inšpirovať sa, čerpať nápady a témy na spracovanie z oblasti regiónu kde pôsobia. Dejiská podľa termínu: 20.12.2019 Kokava nad Rimavicou 21.12.2019 Kokava nad Rimavicou 27.12.2019 Divín 28.12.2019 Fiľakovo

viac o projekte


Hviezdoslav našimi očami

Miesto a termín konania: Dolný Kubín, Slovenská republika / 18.12.2019

Podujatie určené nielen najstaršej generácii. Literárno-hudobné pásmo, v ktorom zaznejú Hviezdoslavove verše so zimnou tematikou, ale aj vianočné piesne, zvestujúce prichádzajúce Vianoce. Podujatie sa uskutoční v Literárnej expozícii P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 18.12.2019

Posledný tanečný dom v roku.

viac o projekte


Odkaz predkov zachovaj nám Pane

Miesto a termín konania: Humenné, Slovenská republika / 16.12.2019 - 08.02.2020

Projekt je zameraný na krojové vybavenie FS Chemlon Humenné. Pozostáva z výroby mužských čižiem a ženských krojov z regiónu horného Zemplína. Sprievodnými aktivitami je dopracovanie programu súboru a podujatia, na ktorých sa kroje a nový program prezentovali. Jedno z nich je benefičný koncert Odkaz predkov zachovaj nám Pane! . Projekt končíme podujatím Druhyj svjatyj večur 8.2.2020.

viac o projekte


Oživme spolu zabudnuté remeslá

Miesto a termín konania: Tarnov, Slovenská republika / 16.12.2019

Zámerom projektu je podpora komunitných aktivít obce zameraných na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít zameraných na oblasť tradičnej kultúry a na osvojovanie si tradičných zručností formou tvorivých dielní. Hlavnou projektovou aktivitou je cyklus šiestich stretnutí „Oživme spolu zabudnuté remeslá“ počas celého roku.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 14.12.2019

Tvorivá dielňa pod vedením odbornej lektorky Mgr. Veroniky Uhliarovej na tému TVORBA BÁBIK ZO ŠÚPOLIA

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 13.12.2019

V roku 2019 oslavuje hvezdáreň v Rožňave 50. výročie oficiálneho vzniku inštitúcie Ľudová hvezdáreň Uránia. Pri tejto príležitosti pre širokú laickú, ale aj odbornú verejnosť pripravila hvezdáreň v Rožňave 13. decembra 2019 spomienkovú slávnosť. Jej súčasťou bude pripomenutie histórie vzniku rožňavskej hvezdárne a prednáška o hviezdnom atlase Bayerova Uranometria, zrod zlatej éry figurálnych hviezdnych atlasov.

viac o projekte