Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávame umením

Krátky opis
Vzdelávanie detských a mládežníckych ľudových hudieb - cieľom je upriamiť pozornosť na praktickú hru na ľudové nástroje (husle, kontra, kontrabas, cimbal). Priblížme hudobný región a repertoár etnografických oblastí nielen Tekova a Hontu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Hudobno- vzdelávacie podujatie detských a mládežníckych ľudových hudieb BANDA

Miesto konania / kraj
Nová Baňa / Žarnovica

Termín konania
01.02.2021 - 31.12.2021

Popis projektu
Vzdelávanie  detských a mládežníckych ľudových hudieb (trojdňový workshop), ktorého  cieľom je upriamiť pozornosť na praktickú hru na ľudové nástroje (husle, kontra, kontrabas, cimbal). Priblížme hudobný región a repertoár etnografických oblastí nielen Tekova a Hontu. Cieľovou skupinou projektu sú muzikanti z detských folklórnych súborov a skupín nielen v okrese Levice, ale aj z celého Slovenska.
Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
22 250,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €