Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Moje nie zlu - krajská súťaž v tvorbe komiksových príbehov - 18. ročník

Krátky opis
Krajská súťaž v tvorbe komiksových príbehov pre žiakov ZŠ, ZUŠ a osemročných gymnázií v Prešovskom kraji.
Fotogaléria
Názov podujatia
Moje nie zlu

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
01.02.2021 - 30.06.2021

Popis projektu

Krajská súťaž v tvorbe komiksových príbehov - 17.ročník pre žiakov základných škôl, základných umeleckých škôl, osemročných gymnázií v Prešovskom kraji.

Cieľom projektu je rozvíjať a podporiť autorskú tvorbu komiksových príbehov u mladých autorov. Rozvíjať literárne a výtvarné cítenie detí, upriamiť pozornosť na pozitívne hodnoty života aj prostredníctvom prenosu kladných hrdinov ľudovej slovesnosti do komiksového príbehu /piesne, rozprávky, balady/, využiť komiks ako médium, ktoré dokáže sprostredkovať rôzne posolstvá detí, formovať ich postoje, rozvíjať fantáziu, komunikač.schopnosti, dať priestor individuálnej i tímovej tvorbe detí prostredníctvom jednotlivých zložiek komiksu.


Názov prímateľa
Divadlo Jonáša Záborského

Celkový rozpočet:
1 660,00 €

Výška podpory:
1 560,00 €