Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Krátky opis
Tvorivá dielňa pod vedením odborného lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka.
Fotogaléria
Názov podujatia
Alternatívne experimentálne výtvarné postupy - INFORMEL

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
14.11.2020

Popis projektu

V oblasti výtvarných postupov a  techník pokračujeme v úspešných projektoch za posledných sedem rokov, kde sa nám podarilo uskutočniť tvorivé dielne pre amatérskych výtvarníkov, a kde sa  osvedčili výtvarné jednodňové - sobotné workshopy obohacujúce reálnu ateliérovú  tvorbu o nové technologické postupy za pomoci širokého spektra aplikovaných umeleckých prostriedkov.

Názov prímateľa
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

Celkový rozpočet:
23 070,00 €

Výška podpory:
19 000,00 €