Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

AMFO - 48. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

Krátky opis
Krajské osvetové stredisko v Nitre pripravuje vyhodnotenie spojené s výstavou celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020, ktorej vyhlasovateľom je NOC Bratislava, z poverenia MK SR. V septembri sa stretli členovia odbornej poroty, aby rozhodli o oceneniach a fotografiách, ktoré budú vystavené v novembri v Nitre. Odborná porota udelila 1 hlavnú cenu, 22 cien a 28 čestných uznaní. V KOS v Nitre predstaví svoju tvorbu 121 súťažiacich zo všetkých krajov Slovenska a vo v
Fotogaléria
Názov podujatia
AMFO - 48. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby, aktivity: výstava fotografií aj virtuálne, seminár a a sprievodné podujatia virtuálne a online

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
04.11.2020 - 19.11.2020

Popis projektu

AMFO 2020

48. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

4. - 19. november 2020 výstava fotografií zo súťaže - aj virtuálna

vyhlásenie výsledkov a sprievodné podujatia online na www.kosnr.sk

kde: : Krajské osvetové stredisko v Nitre


odborná porota celoštátnej súťaže spojenej s výstavou: 

Mgr. art. Petra Cepková, ArtD., z Bratislavy, Mgr. Rudolf Lendel z Bratislavy, Mgr. Jozef Peniak, PhD., z Nitry, doc. Mgr. Art. Jozef Sedlák, RNDr. Alan Hyža z Bratislavy 


Krajské osvetové stredisko v Nitre pripravuje vyhodnotenie spojené s výstavou celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2020, ktorej vyhlasovateľom je NOC Bratislava,  z poverenia MK SR. V septembri sa stretli členovia odbornej poroty, aby rozhodli o oceneniach a fotografiách, ktoré budú vystavené v novembri v Nitre. Odborná porota udelila 1 hlavnú cenu, 22 cien a 28 čestných uznaní. V KOS v Nitre predstaví svoju tvorbu 121 súťažiacich zo všetkých krajov Slovenska a vo všetkých súťažných kategóriách. Vyhodnotenie, vyhlásenie výsledkov, rozborový seminár a sprievodné podujatia sa budú s ohľadom  na aktuálne Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia realizovať virtuálne a online.

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
11 400,00 €

Výška podpory:
8 500,00 €