Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 05.11.2019

Pravidelné vzdelávacie stretnutia pre záujemcov o astronómiu rôzneho stupňa vedomostí.

viac o projekte


KREATIV-IN 2: projektový manažment, vzdelávanie pracovníkov v kultúre

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 04.11.2019 - 05.11.2019

Cyklické školenie pozostávajúce z ôsmich interaktívnych workshopov pre pracovníkov v kultúre.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 04.11.2019 - 18.11.2019

Výstava z medzinárodného workshopu fotografov

viac o projekte


Slovenské mitrovanie 2019

Miesto a termín konania: Veľké Teriakovce, Slovenská republika / 26.10.2019

Ukončenie pastierskej sezóny nazývané mitrovanie sa viaže k 26. októbru, na svätého Demetera alebo Mitra, kedy si tento starý zvyk pripomenieme v obci Veľké Teriakovce už po ôsmykrát. Návštevníkov podujatia čakajú ukážky prác na salaši, tance a hudba pastierskej valaskej kultúry, baranie špeciality, trh regionálnych produktov či aktivity pre deti a nebudú chýbať ani najznámejší valasi Maťko a Kubko.

viac o projekte


Podajme tradíciu nasledovníkom 2

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 26.10.2019 - 27.10.2019

Návrat k tradičným remeslám - tvorivé dielne ľudových remesiel

viac o projekte


Architektúra a územné plány tvorené rukami a mysľou detí

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 25.10.2019 - 15.11.2019

Projektovými aktivitami sú tvorivé dielne pre žiakov základných škôl. Prostredníctvom interaktívnych foriem sa žiaci naučia poznávať historickú a súčasnú architektúru, vyskúšajú si navrhovanie stavieb a plánovanie územia, zážitkovou formou budú identifikovať potreby ľudí pri navrhovaní, spravovaní a užívaní budov a urbanistických celkov.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 25.10.2019 - 29.10.2019

Plstenie v textilnej dielni Motívy jesene v hrnčiarskej dielni Príprava tradičných jedál v gastronomickej dielni

viac o projekte


Oživme spolu zabudnuté remeslá

Miesto a termín konania: Tarnov, Slovenská republika / 25.10.2019

Zámerom projektu je podpora komunitných aktivít obce zameraných na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít zameraných na oblasť tradičnej kultúry a na osvojovanie si tradičných zručností formou tvorivých dielní. Hlavnou projektovou aktivitou je cyklus šiestich stretnutí „Oživme spolu zabudnuté remeslá“ počas celého roku.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 25.10.2019

Tanečný dom má podnietiť folklórne zoskupenia i sólistov k vyhľadávaniu, zberu, uchovávaniu a naštudovaniu neznámych i menej známych prejavov tradičnej hudobno-spevnej, ale prevažne tanečnej kultúry a ich prirodzenému začleneniu do pohybovej a tanečnej kultúry širokej verejnosti. Hlavným cieľom je prispievať k uchovávaniu, rozvíjaniu a sprístupneniu prejavov tradičnej tanečnej kultúry Slovenska tou bezprostredne najprístupnejšou formou - vlastným zážitkom – vlastnou skúsenosťou.

viac o projekte


Festival Cantate

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 25.10.2019 - 26.10.2019

Pozývame vás na dvojdňovú prehliadku speváckych zborov, ktorá sa uskutoční 25.10. – 26.10.2019 o 17:00, v Koncertnej sále Župného domu v Nitre. Na prehliadke sa vám predstavia zbory z Nitry a okolia, hosťujúci Slovenský spevácky zbor Adoremus a Komorný spevácky zbor Ars Vocalis.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 25.10.2019 - 17.11.2019

Priblížiť udalosti nežnej revolúcie. Prezentácia fotografií, premietanie filmov, napr. od Arnolda Kojnoka o disidentovi Jánovi Mlynárikovi „Lyrik“ (2014). Ján Mlynárik, historik, chartista, politik, profesor na Karlovej univerzite v Prahe sa narodil vo Fiľakove, vyrastal v Zelenom a pochovaný je v Rovňanoch., čiže je úzko spojený s Novohradom. Beseda pre študentov, čo spôsobilo demonštrácie, čo sa zmenilo od nežnej revolúcie v živote bežného občana...

viac o projekte


Mladý moderátor 2019

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 24.10.2019

Krajská súťaž Mladý moderátor pre mladých ľudí vo veku 15 – 25 rokov.

viac o projekte


Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 24.10.2019

Tanečný workshop pre deti a mládež, ktoré vyvíjajú svoju činnosť pod vedením pedagógov na ZŠ a ZUŠ v okrese Veľký Krtíš.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Jesenské, Slovenská republika / 23.10.2019

Projekt je súhrnom vzdelávacích a kultúrno-osvetových aktivít v oblasti TĽK a nových inšpiratívnych metód, pre všetky vekové kategórie na území okresov Rimavská Sobota a Revúca. Cieľom je zvýšiť kvalitatívnu úroveň trávenia voľného času a rozvoj vedomostí, zručností u všetkých vekových kategórii. Vytvoriť podmienky na kreatívne tvorenie a prezentovanie sa s viacgeneračným zapojením a výmenou skúseností.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 23.10.2019 - 24.10.2019

Tvorivé workshopy detského divadla pre deti a ich vedúcich s cieľom odborne usmerniť ich činnosť. Podujatie zastrešuje aktivity podnecujúce k zmysluplnému tráveniu voľného času. Využívanie metódy tvorivej dramatiky pri práci s deťmi v detských divadelných súboroch, pri čítaní, dramatizovaní a oživovaní rozprávky alebo inej literárnej predlohy. Rozvoj tvorivých a komunikačných schopností detí, rozvoj fantázie, empatického cítenia, sebauvedomovania.

viac o projekte


Tradičná a miestna kultúra v podujatiach Rimavskej Soboty

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 23.10.2019 - 25.10.2019

Cieľom DRG je uchovávať rozprávky pre budúce generácie rôznymi formami a aktivitami, formovať osobnosť a postoj detí k tradíciám, regiónu, iniciovať mladých začínajúcich autorov k tvorbe rozprávok. Tento rok organizujeme už 25. ročník, témou je Dobšinský zberateľ a tradícia rozprávky v súčasnosti. Deťom z miestnych MŠ, ZŠ a SŠ ponúkneme 2 divadelné predstavenia, jedno tanečné spojené s workshopom, výtvarný workshop, prednášku, vyhodnotenie literárnej súťaže a čítanie rozprávok.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 23.10.2019 - 26.10.2019

Okresné štúdio amatérske fotografie pri NOS v Lučenci má dlhoročnú tradíciu, jeho prvá forma vznikla niekedy v roku 1954 a od roku 1981 až po dnes funguje nepretržite pod týmto názvom. K jeho najvýraznejším úspechom patrí reprezentácia nášho regiónu menami ako Štefan Repčok, Gabriel Kotek, Robert Schil, Ján Káka, Ondrej Kamenský, Michal Galád a ďalší,...

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 22.10.2019

Vzdelávame umením - divadelné dielne / workshopy / pre mladých divadelníkov v okrese Levice pod vedením odbornej lektorky

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 22.10.2019

Pravidelné vzdelávacie stretnutia pre záujemcov o astronómiu rôzneho stupňa vedomostí.

viac o projekte


Dedičstvo inšpiruje

Miesto a termín konania: Rožňava, Slovenská republika / 22.10.2019

V jesennom období Gemerské osvetové stredisko v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, pripravilo zaujímavý workshop pre dospelých zameraný na spracovanie ovčej vlny.

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 22.10.2019 - 10.11.2019

Predmetom výstavy „Tvorivé ruky“ sú remeselné výrobky žiakov základných škôl zapojených do projektu NAŠE KYSUCE. Na vybraných základných školách sme pripravili stretnutie s kysuckými remeselníkmi. Títo žiakom vysvetlili a predviedli základné postupy a techniky remesla, ktorému sa venujú. Žiaci si následne nacvičovali jednotlivé kroky tvorby remeselných výrobkov a vyrobili si vlastné diela. Výstava bude nainštalovaná v priestoroch Kysuckej knižnice v Čadci v termíne 22.10. – 10.11.2019

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 19.10.2019

Tvorivá dielňa zameraná na tvorbu keramického obrazu – reliéfu pod vedením odborného lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka.

viac o projekte


Severný HONT - spoznaj jeho kroj

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 19.10.2019

Živá prezentácia krojov severného Hontu pre verejnosť. Ukážka krojov z viacerých období zo šiestich dedín.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity

Miesto a termín konania: Žilina, Slovenská republika / 19.10.2019

Vzdelávací workshop pre pedagógov a divadelníkov zo Žilinského kraja.

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Turzovka, Slovenská republika / 18.10.2019

Aktivita REMESLO SRDCOM je súčasťou projektu NAŠE KYSUCE zameraného na rozšírenie poznatkov o regionálnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve Kysúc. Historický význam niektorých ľudových remesiel na Kysuciach priblížia žiakom naši kysuckí remeselníci, predvedú im ukážky svojej umeleckej činnosti a naučia ich základné techniky, ktoré si deti budú aj skúšať. Ich vlastné remeselné výrobky budú predmetom výstavy „Tvorivé ruky“.

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 15.10.2019

Ukážka tradičných remesiel - kováčstvo, rezbárstvo, pastierske biče

viac o projekte


Trnavské remeslá 2019

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 14.10.2019 - 28.10.2019

Keramický kurz: -základy hrnčiarstva, modelovania a točenia na hrnčiarskom kruhu. - 14.10.2019 o 16.30 - 28.10.2019 o 16.30

viac o projekte


Mladý moderátor 2019

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 14.10.2019 - 15.10.2019

Workshop je určený pre všetkých, ktorých zaujíma vzdelávanie sa v oblasti moderovania. Je zároveň prípravou na krajskú súťaž Mladý moderátor 2019.

viac o projekte


Z MOZAIKY TRADIČNEJ KULTÚRY HORNEJ NITRY

Miesto a termín konania: Horné Vestenice, Slovenská republika / 13.10.2019

Súhrn podujatí mapujúcich osobitné fenomény tradičnej ľudovej kultúry hornej Nitry.

viac o projekte


Remeslá v královskom meste Trnava

Miesto a termín konania: Trnava, Slovenská republika / 12.10.2019

Prezentácia tradičných remesiel - Tkanie na krosnách. Remeselné tvorivé dielne - výroba tkaníc na malých krosienkach.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 12.10.2019

Zámerom je založiť tradíciu, v ktorej každoročne budeme spájať ľudí, ktorí majú záujem zachovávať tradície svojich predkov. Naším cieľom bude vzdelávať mládež, dospelých aj seniorov formou prednášok, v ktorých lektori a folklórno-divadelné súbory priblížia návštevníkom zvyky ktoré sa zachovali do dnešného dna

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 12.10.2019

Priblížiť uchovávať tradície sviatkov našich predkov. Vzdelávacou, výchovnou, ale aj autentickou formou priblížiť sviatky v našom regióne. Téma - Mitrovanie

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 11.10.2019

Program bude prebiehať v štyroch miestnostiach súbežne v košickej Tabačke Kulturfabrik, ktorá je vyhľadávanou inštitúciou zástancami modernej alternatívnej kultúry. Pevne veríme, že práve do takého priestoru patrí aj folklór. Našim cieľom je ukázať, že folklór je živá záležitosť. Tradičnou ľudovou kultúrou žije množstvo mladých ľudí aj v dnešnej modernej dobe, ktorí neustále nachádzajú inšpiráciu v tancoch, speve a hudbe našich predkov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Zlaté Moravce, Slovenská republika / 11.10.2019

Pohybová a tanečná príprava interpretov z folklórneho súboru Tribeč zo Zlatých Moraviec.

viac o projekte


Kultúru a vedu do regiónu!

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 11.10.2019

Októbrová tancovačka prebehne ako súčasť podujatia šicKE-košicKE 11.10.2019 v košickej Tabačke

viac o projekte


Divadelné Dišputy 2019

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 11.10.2019 - 13.10.2019

Ochotnícky divadelný festival so zahraničnou účasťou.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 11.10.2019

Tanečné dielne s odbornými lektormi Agátou Krausovou a Slavomírom Ondejkom 11. októbra2 2019 od 9.00 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre na Fatranskej 3, v Nitre.

viac o projekte


ŠKOLA MAJSTROV

Miesto a termín konania: Prievidza, Slovenská republika / 10.10.2019 - 14.11.2019

Projekt spája tri vzdelávacie aktivity združenia. Po úspešnom zavŕšení cyklu ŠKOLA PALIČKOVANEJ ČIPKY a cyklu ŠKOLA KRESBY A MAĽBY, pripravujeme vzdelávací cyklus ŠKOLA MAĽBY NA SKLE. Bude realizovaný formou tvorivých dielní počnúc 10. okt. 2019, vždy vo štvrtok od 15.00 h. v priestoroch tvorivého ateliéru SeniorArt v Centre voľného času v Prievidzi. Lektorsky ho bude viesť majsterka ľudovej umeleckej výroby Ľubica Maliariková.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 10.10.2019

Pohľady do umenia - Výtvarné dialógy- portfólio Evy Lehoťákovej spojené s besedou o výtvarnom umení a jeho interpretácii . Súčasťou budú i konzultácie k autorskej tvorbe pre neprofesionálnych výtvarníkov lektorka: PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD. miesto : Krajské osvetové stredisko v Nitre dátum: 10. 10. 2019

viac o projekte


dedovizeň z TURCA

Miesto a termín konania: Martin, Slovenská republika / 08.10.2019 - 16.10.2019

Projektom Turiec očami detí chceme pokračovať v oživovaní a prehlbovaní záujmu o tradičnú ľudovú kultúru nášho regiónu. Takmer zabudnuté tradície v Turci chceme priblížiť prostredníctvom cyklov tvorivých dielní spojených s edukačnými aktivitami (prednášky, prezentácie, výstava), ktoré budú určené pre deti predškolského veku, čím sa pokúsime o oživenie vzťahu detí k vlastnej minulosti a tradíciám.

viac o projekte