Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

.kultúrno-osvetová činnosť

Renesancia tisovských rozprávok

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 29.05.2019

Verejné predstavenie projektu s ukážkami tisovských rozprávok nahratých na CD a piesní, ktoré slúžia ako hudobný podklad.

viac o projekte


Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci ŠAFFOVA OSTROHA 2019 - 27. ročník

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 25.05.2019 - 26.05.2019

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka sólistov tanečníkov v ľudovom tanci Šaffova ostroha je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž je určená deťom, mládeži a dospelým, nie je tematicky zameraná, ani vymedzená, koná sa každý rok.

viac o projekte


Z histórie Malohontu

Miesto a termín konania: Kraskovo, Slovenská republika / 25.05.2019

Z histórie Malohontu je názov festivalu o histórii Malohontu, na ktorý Vás srdečne pozývame 25. mája 2019, do obce Kraskovo. Cieľom projektu je odprezentovať a dostať do povedomia verejnosti históriu regiónu Malohont a jeho národné kultúrne pamiatky.

viac o projekte


Z lásky k tradíciám

Miesto a termín konania: Vranov nad Topľou, Slovenská republika / 25.05.2019

Tanečný dom určený pre širokú folklórnu verejnosť, kde sa prostredníctvom fundovaných pedagógov snažíme priblížiť širokej verejnosti originálne, často krát zabudnuté tance z celého Slovenska. Tanečný dom sa uskutoční 25. 5. 2019 v Mestskom dome kultúry vo Vranove nad Topľou.

viac o projekte


Kumšt remesla

Miesto a termín konania: Banská Štiavnica, Slovenská republika / 24.05.2019 - 31.08.2019

Realizácia tvorivých stretnutí zameraných na výrobu hlinených fajok, pečenie medovníkov z drevených foriem, výrobu tkaníc na krosienkach a kartičkách, tiež paličkovanú čipku, vyšívanie, beľujskú keramika - keramika špeciálne zdobená vyškrabovaním.

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 24.05.2019 - 12.06.2019

Predmetom výstavy „Môj pohľad do histórie“ sú výtvarné práce žiakov základných škôl zapojených do projektu NAŠE KYSUCE. Témou týchto prác sú zaujímavosti z histórie Kysúc – osoby, udalosti, zaujímavé stavby apod., s ktorými sa žiaci oboznámili počas prednášky s odborným lektorom na predchádzajúcich stretnutiach. Výstava bude realizovaná v 2 etapách: 24.5.-12.6.2019 a 14.6.-30.6.2019

viac o projekte


Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Dolná Strehová, Slovenská republika / 24.05.2019 - 26.05.2019

Filmársky workshop pre mládež, ktorého hlavným zámerom je tvorivé stretnutie v príjemnom prostredí a získanie nových zručností a skúseností pri tvorbe animovaného videoklipu použitím technológie smartphonu, či tabletu pod odborným vedením lektorov. Projekt zapája do činnosti aj deti a mládež z detských domovov v okolí.

viac o projekte


Renesancia tisovských rozprávok

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 24.05.2019

Interaktívne predstavenie pripravovaného CD - nosiča.

viac o projekte


Kultúrno - osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Miesto a termín konania: Veľký Krtíš, Slovenská republika / 23.05.2019

Tanečný workshop pre deti a mládež, ktoré sa združujú v tanečných krúžkoch v okrese Veľký Krtíš. Jeho cieľom je zvyšovať kvalitatívnu úroveň moderného tanca v okrese, ako aj motivovať jednotlivcov k tvorivej práci ako prostriedku voľnočasových aktivít detí a mládeže.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 23.05.2019

Tvorivé dielne pre detské spevácke kolektívy pre deti od 5 do 10 rokov s hlasovou pedagogičkou Margitou Jágerovou.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 22.05.2019

workshop pre deti, ktorých zaujíma amatérska literárna tvorba a tvorivé písanie, je zameraný na tvorbu, písanie textov a prácu so slovom a je súčasťou podujatia Štúrovo rečnenie

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 21.05.2019

Vzdelávame umením - Výtvarné kreácie - krabička zdobená transfer technikou

viac o projekte


Čarovná studnička

Miesto a termín konania: Rimavská Sobota, Slovenská republika / 21.05.2019

Tvorivá dielňa - maľovanie na hodváb.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 21.05.2019

Pravidelné vzdelávacie stretnutia o astronómii pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých.

viac o projekte


krajská postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb Memoriál Jozefa Baroša

Miesto a termín konania: Horný Lieskov, Slovenská republika / 19.05.2019

Krajská postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb Memoriál Jozefa Baroša je prezentáciou najúspešnejších malých dychových hudieb z Trenčianskeho kraja. Hlavným cieľom prehliadky je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti malých dychových hudieb.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Želiezovce, Slovenská republika / 18.05.2019 - 19.05.2019

4 x 2 dňové víkendové stretnutia, mesačne 1 x, február-máj,september-december.

viac o projekte


Krajská postupová súťaž hudobného folklóru PAPRADŇANSKÉ KUBEČKO

Miesto a termín konania: Papradno, Slovenská republika / 18.05.2019

PAPRADŇANSKÉ KUBEČKO, KRAJSKÁ POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA HUDOBNÉHO FOLKLÓRU sa koná v trojročných intervaloch a predchádzajú jej regionálne prehliadky v Prievidzi (12.5.2019),Trenčíne (6. apríl 2019), P. Bystrici (Papradno 6. apríl 2019) . V kultúrnom dome v Papradne sa konajú pravidelne regionálne a krajské prehliadky NOSITELIA TRADÍCIÍ a hudobného folklóru - PAPRADŇANSKÉ KUBEČKO. Miesto: Kultúrny dom, Papradno Termín: 18. máj 2019 sobota.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 17.05.2019

Otvorené stretnutia žien zamerané na sebapoznávanie a kreatívne sebavyjadrenie

viac o projekte


Víkendy remesiel

Miesto a termín konania: Svidník, Slovenská republika / 17.05.2019 - 31.12.2019

Cieľom edukačno-poznávacieho projektu Víkendy remesiel je popularizácia hmotného kultúrneho dedičstva formou inšpiratívneho trávenia voľného času s dôrazom na tradičnú kultúru a remeselnú zručnosť. V priebehu mája 2019 v autentickom prostredí Národopisnej expozície v prírode (skanzene) SNM - múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku predstaví svoje zručnosti skúsená výrobkyňa ľudových krojov a podkúvač koní, ktorý priblíži pôvodné kováčske remeslo zamerané na podkúvanie koní.

viac o projekte


Oživme spolu zabudnuté remeslá

Miesto a termín konania: Tarnov, Slovenská republika / 17.05.2019

Zámerom projektu je podpora komunitných aktivít obce zameraných na vzdelávanie detí, mládeže a dospelých prostredníctvom kultúrno-osvetových aktivít zameraných na oblasť tradičnej kultúry a na osvojovanie si tradičných zručností formou tvorivých dielní. Hlavnou projektovou aktivitou je cyklus šiestich stretnutí „Oživme spolu zabudnuté remeslá“ počas celého roku.

viac o projekte


Dúhový rok (kultúrno-vzdelávacie aktivity pre LGBTI ľudí)

Miesto a termín konania: Bratislava, Slovenská republika / 17.05.2019

17.5.2019 je Medzinárodný deň boja proti homofóbii, transfóbii a bifóbii Vystúpenie kráľovnej náhody! Jesicca Loo, ktorá nás poteší svojim vystúpením a prichádza z Banskej Bystrice, kde je súčasťou skupiny Action sisters! o 19.00 v Tepláreň café

viac o projekte


NÁVRATY K OSOBNOSTIAM A TRADÍCIÁM

Miesto a termín konania: Trenčín, Slovenská republika / 17.05.2019 - 19.05.2019

Cimbalová dielňa 2019 je zameraná na vzdelávanie detských a mládežníckych cimbalistov, ktorí pôsobia vo folklórnych súboroch v Trenčianskom kraji a súčasne jedinečnou príležitosťou pre získanie nových zručností v oblasti folklórnej cimbalovej hry.

viac o projekte


Renesancia tisovských rozprávok

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 16.05.2019

Predstavenie tisovských rozprávok podľa kódexu tisovského v tisovskom nárečí . Rozhovor s obyvateľmi DD a DSS Tisovec.

viac o projekte


Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Miesto a termín konania: Lučenec, Slovenská republika / 16.05.2019

Spomienková slávnosť venovaná významnej osobnosti v Roku Milana Rastislava Štefánika. Jeho myšlienky, názory a činy boli nadčasové a proeurópske, predpokladal harmóniu národov v Európe. Lučenec bol a je úzko spájaný s menom politika, diplomata, vedca, astronóma, letca či generála.

viac o projekte


Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Miesto a termín konania: Liptovský Mikuláš, Slovenská republika / 16.05.2019

Fotostretnutie s lektorom Robom Kočanom na tému PORTRÉT.

viac o projekte


Renesancia tisovských rozprávok

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 15.05.2019

Predstavenie tisovských rozprávok podľa kódexu tisovského v tisovskom nárečí .

viac o projekte


KOŠICKÁ PALETA 2019 - krajská súťaž a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby v Košickom samosprávnom kraji

Miesto a termín konania: Košice, Slovenská republika / 15.05.2019 - 02.06.2019

Záujemcov o prezentáciu svojej tvorby na krajskej výstave neprofesionálnej výtvarnej tvorby pod názvom Košická paleta neustále pribúda, o čom svedčí aj počet 115 autorov, ktorí sa do tohoročnej súťažnej výstavy prihlásili s celkovým počtom 288 prác. Odborná porota odporučila vystaviť 111 diel od 73 autorov. Vernisáž výstavy sa uskutoční 15. mája 2019 o 16.30 hod. vo výstavných priestoroch budovy Bravo v Kulturparku v Košiciach. Ocenené diela postupujú do celoštátneho kola Výtvarné spektrum.

viac o projekte


Renesancia tisovských rozprávok

Miesto a termín konania: Tisovec, Slovenská republika / 14.05.2019

Predstavenie tisovských rozprávok podľa kódexu tisovského v tisovskom nárečí .

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 13.05.2019 - 17.05.2019

Prvá časť celotýždennej aktivity Týždeň v tanečnom dome zahŕňa: 15 tvorivých dielní (t.z. dve 60 min tvorivé dielne v doobedňajších, 1 tvorivá dielňa v poobedňajších hodinách) v 15 obciach v Levickom okrese.

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Ochodnica, Slovenská republika / 13.05.2019

Aktivita REMESLO SRDCOM je súčasťou projektu NAŠE KYSUCE zameraného na rozšírenie poznatkov o regionálnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve Kysúc. Historický význam niektorých ľudových remesiel na Kysuciach priblížia žiakom naši kysuckí remeselníci, predvedú im ukážky svojej umeleckej činnosti a naučia ich základné techniky, ktoré si deti budú aj skúšať. Ich vlastné remeselné výrobky budú predmetom výstavy „Tvorivé ruky“.

viac o projekte


dedovizeň z TURCA

Miesto a termín konania: Žabokreky, Slovenská republika / 11.05.2019 - 12.05.2019

V tieni komerčných podujatí a moderných žánrov kultúry sledujeme v regióne Turiec ústup vzdelávacích aktivít a podujatí v oblasti prezentácie a šírenia našich tradícií. Reflektujúc na túto situáciu sme opäť pripravili projekt, ktorý umožní účastníkom atraktívnu formu aktívneho trávenia voľného času s dôrazom na budovanie pozitívneho vzťahu k tradíciám a kultúrnemu dedičstva našich predkov.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 10.05.2019

10.5.2019 o 19.30 hod. prednáška s besedou na tému: Letné súhvezdia a ich objekty a od 20:45 do 22:45 pozorovanie vo hvezdárni s odborným výkladom pre neorganizovanú verejnosť.

viac o projekte


Krajská súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje

Miesto a termín konania: Senica, Slovenská republika / 07.05.2019

Krajská súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje je postupová súťaž, vyhlásená Národným osvetovým centrom v Bratislave a je prezentáciou najlepších detských folklórnych súborov – víťazov regionálnych súťažných prehliadok siedmich okresov Trnavského kraja (Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava), s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku detských folklórnych súborov s názvom Eniki beniki.

viac o projekte


Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Miesto a termín konania: Nitra, Slovenská republika / 07.05.2019

Pravidelné stretnutie záujemcov o vzdelávanie v astronómii- podľa náročnosti rozdelené do troch kategórií- začiatočníci od 6 rokov, mierne pokročilí a pokročilí.

viac o projekte


Vzdelávame umením

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 07.05.2019

Výtvarné workshopy pre amatérskych výtvarníkov.

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Ochodnica, Slovenská republika / 07.05.2019

Aktivita NÁVRATY je súčasťou projektu NAŠE KYSUCE zameraného na rozšírenie poznatkov o regionálnom a nehmotnom kultúrnom dedičstve Kysúc. Počas aktivity budú žiaci vybraných škôl s historikom pátrať po zaujímavostiach z histórie Kysúc. Následne vybranou výtvarnou technikou zobrazia niektorú z historických udalostí alebo osobností z histórie, ktorá ich najviac oslovila. Tieto žiacke výtvarné práce budú predmetom výstavy „Môj pohľad do histórie“.

viac o projekte


Hviezdoslavov Kubín - 65.ročník, krajské kolo súťaže pre recitátorov I. - III. kategória

Miesto a termín konania: Levice, Slovenská republika / 03.05.2019

Krajská postupová recitačná súťaž v prednesoch poézie a prózy detí 65. ročník Hviezdoslavov Kubín.

viac o projekte


Detský folklórny festival

Miesto a termín konania: Kokava nad Rimavicou, Slovenská republika / 03.05.2019

Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov Banskobystrického kraja.

viac o projekte


Naše Kysuce

Miesto a termín konania: Čadca, Slovenská republika / 03.05.2019 - 22.05.2019

Predmetom výstavy „Povesti našimi očami“ sú výtvarné práce žiakov základných škôl zapojených do projektu NAŠE KYSUCE. Témou týchto prác sú povesti viažuce sa na región Kysuce, s ktorými sa žiaci oboznámili počas prednášky s odbornou lektorkou na predchádzajúcich stretnutiach. Výstava bude realizovaná v 2 etapách: 12.4.-1.5.2019 a 3.5.-22.5.2019

viac o projekte


65. Hviezdoslavov Kubín - krajská súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy I. - V. kategórie, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí. mládeže a dospelých.

Miesto a termín konania: Prešov, Slovenská republika / 02.05.2019 - 06.05.2019

65. Hviezdoslavov Kubín - krajská súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy I. - V. kategórie, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí. mládeže a dospelých.

viac o projekte