Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Krátky opis
Pre úspešné naplnenie poslania kronikára je potrebné vytvárať priestor na zvyšovanie kompetencie tvorcov kroník, ku ktorému prispievajú aj realizované workshopy v Galante pre začínajúcich ako aj pokročilejších kronikárov. Prvý z dvojice workshopov pre kronikárov uskutoční Galantské osvetové stredisko v piatok dňa 3. júla 2020. Účastníci kronikárskych workshopov si aktívne rozširujú svoje zručnosti, čím zdarne napĺňajú kronikárske poslanie v rámci svojich pôsobísk.
Fotogaléria
Názov podujatia
KRONIKA 2020 – workshopy pre kronikárov

Miesto konania / kraj
Galanta / Galanta

Termín konania
03.07.2020

Popis projektu
Názov prímateľa
Galantské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
4 250,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €