Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja • 24. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Krátky opis
Srdečne vás pozývame na výstavu z 24. ročníka krajskej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM Trenčianskeho kraja 2020. Vernisáž výstavy spojená s odovzdávaním ocenení sa uskutoční 3. júla 2020 o 17.00 h v Dubnickom múzeu v Dubnici nad Váhom. Odborný seminár k výstave: 3. júla 2020 o 15.30 h, Dubnické múzeum.
Fotogaléria
Názov podujatia
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja • 24. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Miesto konania / kraj
Dubnica nad Váhom / Ilava

Termín konania
03.07.2020 - 31.07.2020

Popis projektu

Hlavným cieľom postupovej súťaže Výtvarné spektrum vyhlásenej Národným osvetovým centrom z poverenia Ministerstva kultúry SR je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Poslaním súťaže je aktivizovať a podporovať rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Postupová súťaž je ojedinelá práve tým, že poskytuje neprofesionálnym výtvarníkom významný priestor pre prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej
tvorby v krajskom kontexte. Súčasne umožňuje vyhľadávať a podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých a zapájať ich do tohto súťažného hnutia. Podujatie poskytuje priestor na ďalšie vzdelávanie neprofesionálnych výtvarníkov formou odborného seminára, ktorý sa uskutoční v rámci tohto podujatia.

Názov prímateľa
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

Celkový rozpočet:
2 800,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €