Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
Plánovaný tretí ročník filmárskeho workshopu pre mladých zameraný na získanie nových zručností a skúseností pri tvorbe krátkeho animovaného klipu. Deti a mládež sa, pod vedením lektorov, aktívne zapoja do procesu tvorby od kreslenia scenára až k jeho finalizácii. Projekt je určený pre mládež z detských domovov a marginalizovaných skupín, ako aj žiakov ZŠ a ZUŠ a jeho úlohou je zapojiť ich do tvorivej činnosti, podporiť záujem o film a zvládnutie filmárskych postupov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tvorím, kade chodím

Miesto konania / kraj
Dolná Strehová / Veľký Krtíš

Termín konania
17.07.2020 - 19.07.2020

Popis projektu
Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
27 070,00 €

Výška podpory:
24 500,00 €