Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Výtvarné spektrum 2020

Krátky opis
Výtvarné spektrum 2020 je celoštátna trojstupňová postupová súťaž, ktorá sa koná každoročne. Vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Odborným garantom celoštátnej postupovej súťaže a celoštátneho stupňa súťaže Výtvarné spektrum 2020 je Národné osvetové centrum v Bratislave, realizátorom krajského kola je Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch.
Fotogaléria
Názov podujatia
Výtvarné spektrum 2020

Miesto konania / kraj
Nové Zámky / Nové Zámky

Termín konania
10.07.2020 - 31.07.2020

Popis projektu

Výtvarné spektrum je najstaršou a najvýraznejšou celoštátnou súťažou v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Slovensku. Je určená pre mládež a dospelých. Jej hlavným cieľom je prispieť k posilneniu a ďalšiemu rozvoju neprofesionálnej výtvarnej tvorby s prihliadnutím na širokú škálu výtvarných techník. Spoluorganizátormi podujatia sú Mesto Nové Zámky a Regionálne osvetové strediská v pôsobnosti VÚC Nitra. Súťaž bude
realizovaná v priestoroch Cisársko-kráľovskej jazdiarni v Nových Zámkoch. Do samotnej súťaže sú zaradené výtvarné diela, ktoré postúpili z jednotlivých regionálnych kôl pri odbornej spolupráci uvedených osvetových stredísk. Vytvorením priestoru na spoluprácu metodikov -odborníkov a amatérskych výtvarníkov, vzájomnou konfrontáciou, ako aj odborným výberom postupujúcich výtvarných prác, vytvárame predpoklady k uskutočneniu kvalitnej výtvarnej súťaže na celoslovenskej úrovni.

Názov prímateľa
Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch, Regionális Művelődési Központ Érsekújvár

Celkový rozpočet:
3 120,00 €

Výška podpory:
2 800,00 €