Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii

Krátky opis
Expedícia "Padajúca hviezda alebo meteor?" je zameraná na pozorovanie meteorov, obsahom bude ich pozorovanie a následné vyhodnocovanie meraní.
Fotogaléria
Názov podujatia
Padajúca hviezda alebo meteor?

Miesto konania / kraj
Roztoky / Svidník

Termín konania
13.07.2020 - 15.07.2020

Popis projektu

Expedícia je určená pozorovateľom, amatérskym astronómom, študentom astronómie a všetkým záujemcom o astronómiu. Uskutoční sa 13.-.15.2020 v priestoroch hvezdárne v Roztokoch.

Názov prímateľa
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku

Celkový rozpočet:
8 450,00 €

Výška podpory:
8 000,00 €