Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Výtvarné spektrum 2020

Krátky opis
Výtvarné spektrum je celoštátna postupová súťaž pre neprofesionálnych výtvarníkov vo veku od 15 rokov, ktorej vyhlasovateľom je NOC v Bratislave. Organizátorom súťaže žilinského kraja je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci. Do krajského kola postupujú víťazné práce z regionálnych kôl konaných v Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne, Martine, Žiline a v Čadci. Slávnostnou vernisážou bude sprístupnená výstava nielen ocenených prác, ale aj prác ktoré určí odborná porota.
Fotogaléria
Názov podujatia
Výtvarné spektrum 2020

Miesto konania / kraj
Turzovka / Čadca

Termín konania
10.07.2020 - 27.07.2020

Popis projektu

Postupová súťaž Výtvarné spektrum je určená pre neprofesionálnych výtvarníkov z celého Slovenska. Zapojením sa do

súťaže im poskytuje možnosť porovnať svoju tvorbu s výtvarníkmi z iných regiónov a krajov v rámci Slovenska, čím ich

aktivizuje v žánrovej rozmanitosti výtvarného umenia a pomáha im rozvíjať svoje estetické cítenie v oblasti výtvarnej tvorby.

V rámci vernisáže výstavy sa bude konať odborný seminár, na ktorom výtvarníci získajú spätnú väzbu a hodnotenie ich

tvorby od členov odbornej poroty, ktorá vyberala víťané práce na výstavu a postup do ďalšieho kola súťaže. Výtvarné

spektrum na krajskej úrovni organizuje Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a na jeho realizácii sa budú spolupodieľať

jednotlivé kultúrne strediská v Liptovskom Mikuláši, Dolnom Kubíne, Martine, Žiline, organizujúce regionálne kolá súťaže a

Kultúrne a spoločenské stredisko v Turzovke, ktoré poskytuje priestory pre účely výstavy a materiálové zabezpečenie. Počas

vernisáže výstavy si budú môcť zúčastnení pozrieť a vypočuť folklórne vystúpenie umelcov z Kysuckého regiónu. Garantom

projektu je Prof. PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD. Výstava, rozborový seminár a katalóg výtvarných prác prispieva k rozvoju a

kultivovaniu neprofesionálnej výtvarnej tvorby a ku estetickému rozvoju a cíteniu v oblasti výtvarnej tvorby nielen

samotných autorov, ale aj širokej verejnosti.

Názov prímateľa
Kysucké kultúrne stredisko v Čadci

Celkový rozpočet:
2 780,00 €

Výška podpory:
2 500,00 €