Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávame umením

Krátky opis
Metodika výučby ľudového spevu a tanca predstavuje vzdelávanie v oblasti tradičnej ľudovej kultúry pre tanečníkov a spevákov v našom okrese. Cieľom je prispieť k zachovaniu a rozvíjaniu interpretácie tradičnej ľudovej piesne.
Fotogaléria
Názov podujatia
Metodika výučby ľudového spevu a tanca

Miesto konania / kraj
Želiezovce / Levice

Termín konania
01.02.2021 - 30.12.2021

Popis projektu

Projekt plní funkciu metodickú, vzdelávaciu a prezenčnú. Ponúkame účastníkom kvalitné podujatie garantované špičkovými lektormi s cieľom prispieť k ich metodickému a odbornému vzdelávaniu a rastu. Podujatie je určené predovšetkým pre deti a mládež. Obsahom metodických workshopov je práca na výbere piesňového materiálu, výstavba speváckeho čísla, interpretácia (frázovanie, štýlové prevedenie, interiorizácia), práca s hlasom, praktické hlasové cvičenia. 

Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
22 250,00 €

Výška podpory:
15 000,00 €