Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2021 • 25. ročník krajskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Krátky opis
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Vás pozýva na výstavu z 25. ročníka krajského kola celoslovenskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2021. Vernisáž výstavy sa uskutoční 16. júna 2021 o 17.00 h v Dubnickom múzeu. Odborný seminár k výstave je pripravený od 15.30 h. Výstava potrvá do 18. júla 2021.
Fotogaléria
Názov podujatia
Výtvarné spektrum Trenčianskeho kraja 2021 – 25. ročník krajského kola celoslovenskej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Miesto konania / kraj
Dubnica nad Váhom / Ilava

Termín konania
16.06.2021 - 18.07.2021

Popis projektu

Hlavným cieľom postupovej súťaže Výtvarné spektrum vyhlásenej Národným osvetovým centrom je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie výtvarnej tvorby. Ďalšími cieľmi sú: prezentovať a konfrontovať súčasnú neprofesionálnu tvorbu; podporovať rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, priestorovej, úžitkovej a digitálnej tvorbe a v prácach intermediálneho charakteru; rozvíjať záujmy a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby, oceňovať výtvarné aktivity; vyhľadávať a podporovať nové výrazné talenty z radov mládeže a dospelých a zapájať ich do tohto súťažného hnutia. Postupová súťaž je ojedinelá práve tým, že poskytuje neprofesionálnym výtvarníkom významný priestor pre prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby v krajskom kontexte. Podujatie tiež poskytuje priestor na ďalšie vzdelávanie neprofesionálnych výtvarníkov formou odborného seminára, ktorý sa uskutoční v rámci tohto podujatia. 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia.


Názov prímateľa
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

Celkový rozpočet:
2 230,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €