Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Divadelné Dišputy 2021

Krátky opis
Ochotnícky divadelný festival.
Fotogaléria
Názov podujatia
Divadelné Dišputy

Miesto konania / kraj
Sucháň / Veľký Krtíš

Termín konania
13.06.2021

Popis projektu

Zámerom 8.ročníka ochotníckeho festivalu je rozvíjať záujem o ochotnícke divadlo v okrese Veľký Krtíš pre súčasnú generáciu, pokračovať v oživovaní divadelných tradícií, podnietiť nové formy činnosti a nadviazať na dlhoročnú tradíciu ochotníckeho divadla v okrese.

Cieľom je prezentovať ochotnícku div.tvorbu, vytvoriť: možnosť vzájomnej spolupráce a výmeny skúseností v oblasti ochotníckej um. tvorby; priestor pre inovatívne „dišputy“ (besedy) o potrebe, smerovaní divadla a najvýraznejších ženských osobnostiach dram. tvorby v našom okrese.

Hlavnou projektovou aktivitou je vytvárať priestor na syntézu medzi ochotníckymi divadelnými tvorcami a aj divákmi.

Cieľovými skupinami sú neprofesionálny div. tvorcovia a široká verejnosť.

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
6 800,00 €

Výška podpory:
6 000,00 €