Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II.

Krátky opis
Cyklus remeselných tvorivých dielní pre deti vo veku 7-10 rokov okresov Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce. Žiaci si pod vedením odborných lektorov osvoja základné techniky tradičných ľudových remesiel: košikárstva, drotárstva a tkáčstva.
Fotogaléria
Názov podujatia
Cesta k remeslu I.

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
21.09.2020 - 25.11.2020

Popis projektu

Krajské osvetové stredisko v Nitre organizuje pre deti základných škôl okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce cyklus tvorivých remeselných dielní pod názvom „Cesta k remeslu I.“. Zámerom dielní je osvojenie si základných techník tradičných ľudových remesiel, ktoré sú tematicky zamerané na košikárstvo, drotárstvo a tkáčstvo.  Snahou je rozvoj manuálnych zručností a osvojenie si remeselných techník našich predkov. Zámerom je šírenie tradičných ľudových remesiel, ktoré vedie k rozvoju národnej identity.

Cyklus remeselných tvorivých dielní je realizovaný ako súčasť projektu Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii II., ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
16 965,00 €

Výška podpory:
14 000,00 €