Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

VZDELÁVAME UMENÍM

Krátky opis
V roku 2020 organizuje ROS Leviciach na Slovensku ojedinelú akciu - IV. medzinárodnú fotografickú konferenciu O fotografickom umení". Ostatné 3 ročníky boli odborníkmi ohodnotené ako mimoriadne vydarená a potrebná akcia v kontexte fotografického umenia. Zúčastňuje sa jej vždy niekoľko špičkových prednášateľov v oblasti fotografického umenia na Slovensku a v zahraničí: kurátori, historici umenia, pedagógovia, fotografi,
Fotogaléria
Názov podujatia
IV. medzinárodná fotografická konferencia "O fotografickom umení"

Miesto konania / kraj
Levice / Levice

Termín konania
02.10.2020

Popis projektu

Vzdelávame umením

Fotografická konferencia „O fotografickom umení“

Hotel Golden Eagle, Levice

Program

2.10.2020, piatok

Konferenciu moderuje Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.

9.00 – 10.00 otvorenie, prezentácia účastníkov a príhovor riaditeľky ROS v Leviciach, Alžbety Sádovskej

10.15 – 11.30 2 príspevky, diskusia

Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. /SK

Béla Albertini /HU

11.30- 12.30 obed

12.30 – 14.15 2 príspevky, diskusia

Rudo Prekop /CZ

Tomek Sikora /PL

14.15 – 15.30

Karol Felix /SK

Václav Macek /SK

Cieľom konferencie je poskytnúť informačnú hodnotu, ale tiež inšpirovať, motivovať a vytvoriť vhodný priestor pre vzájomnú výmenu skúseností. Mapovanie súčasného stavu a skúmanie tendencií v súčasnom fotografickom umení. Nemenej dôležitou súčasťou je skúmať vplyv edukácie a jej spätnú väzbu u mladých tvoriacich ľudí a mládeži. Zistiť kontinuitu a vývinové procesy v rôznych fotografických žánroch, ktoré prezentujú súčasný

trend, historické postupy a prostredie, ktoré ovplyvnili súčasné tendencie a myšlienkové procesy v tomto druhu vizuálneho umenia.

 

Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
26 300,00 €

Výška podpory:
19 800,00 €