Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

VRAVA SPRAVA AJ ZĽAVA

Krátky opis
Celoročný cyklus besied, prednášok a hodinových KURZOV KRITICKÉHO MYSLENIA, vytvárajúci otvorený priestor pre názorovú konfrontáciu a AUTENTICKÚ INTERAKCIU PUBLIKA.
Fotogaléria
Názov podujatia
VRAVA SPRAVA AJ ZĽAVA

Miesto konania / kraj
Nové Zámky / Nové Zámky

Termín konania
17.09.2020

Popis projektu

Medzi najaktuálnejšie problémy súčasného sveta patrí bezdomovectvo a s ním súvisiaca nedostupnosť bývania. Bezdomovectvom sú najviac ohrozené sociálne a ekonomicky marginalizované skupiny ľudí, týka sa mužov, žien, rodín s ďeťmi, senioriek a seniorov, mladých, dospelých. Bezdomovectvo je však riešiteľné a dokonca je možné ukončovať ho.

BARBORA BÍROVÁ pracuje ako poradkyňa pre ukončovanie bezdomovectva v Platforme pro sociální bydlení. Od roku 2012 sa zaoberá kvalitatívnym výskumom bezdomovectva v urbánnom prostredí. Vo svojich výskumných projektoch sa zameriava aj na územný, kultúrny a komunitný rozvoj. Vedie štúdio antropologického výskumu Anthropictures. Vyučuje na Fakultě humanitných studií UK.

Názov prímateľa
Mesto Nové Zámky

Celkový rozpočet:
390 707,00 €

Výška podpory:
300 000,00 €