Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

KULTÚRA ČLOVEKA, KULTÚRA SPOLOČNOSTI

Krátky opis
Vzdelávacie podujatie určené pre žiakov základných škôl a študentov stredných škôl, ale aj ich pedagógov. Prednáška je zameraná na pozitíva i negatíva často užívanej sociálnej siete - INSTAGRAM.
Fotogaléria
Názov podujatia
INSTAGRAM AKO FENOMÉN SÚČASNOSTI A MOŽNOSTI BEZPEČNÉHO ZDIEĽANIA

Miesto konania / kraj
Považská Bystrica / Považská Bystrica

Termín konania
01.10.2020

Popis projektu

    Sociálna sieť Instagram môže byť inšpirujúca, motivujúca, môže podporovať priateľstvá a udržiavať kontakt so vzdialenou rodinou, informovať o krásach miesta, kde žijeme, zdôrazňovať hodnoty, na ktorých nám záleží. Zároveň môže ukazovať falošné vzory a nezdravé životné návyky, zbytočne a niekedy až chorobne udržiavať našu pozornosť online, promovať výrobky, ktoré nepotrebujeme a zároveň vytvára priestor na hejt. Spolu so študentmi sa pozrieme na to, ako nastaviť používanie Instagramu tak, aby bol pre nás dobrým nástrojom pre komunikáciu, rozvoj a keď treba, aj učenie.


    Lektorkou vzdelávacieho podujatia je Mgr. Andrea Cox, riaditeľka digitálneho centra v Bratislave - digiQ, ktorá zodpovedá za chod tejto organizácie. Verí v účinnú spoluprácu organizácií občianskej spoločnosti a štátnej správy, lebo oba sektory sledujú rovnaký cieľ. Pracovné skúsenosti získavala v práci pre Úrad vlády, Národnú radu Slovenskej republiky či v Nadácii Pontis. Je presvedčená, že bezpečná participácia na dianí v digitálnom svete podporuje slobodu, ochranu demokracie, základných ľudských práv idúc ruka v ruke s osobnou zodpovednosťou.

Názov prímateľa
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Celkový rozpočet:
8 900,00 €

Výška podpory:
8 000,00 €