Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne

Krátky opis
Galantské osvetové stredisko bude realizátorom Divadelných tvorivých dielní v rámci projektu Vzdelávacie aktivity v Galantskom regióne. Prostredníctvom aktívnej práce v tvorivých divadelných dielňach sa poskytne priestor deťom a mládeži na zmysluplné využívanie voľného času. V Roku slovenského divadla 2020 chceme realizáciou projektu vytvoriť deťom a mládeži kvalitné podmienky na kreatívnu divadelnú tvorbu formou aktívnej práce v tvorivých divadelných dielňach.
Fotogaléria
Názov podujatia
Divadelné tvorivé dielne

Miesto konania / kraj
Galanta / Galanta

Termín konania
25.09.2020 - 09.10.2020

Popis projektu
Názov prímateľa
Galantské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
4 250,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €