Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
Seminár pre vedúcich a členov folklórnych kolektívov /príp. pre záujemcov z radov širokej verejnosti/ z regiónu Hont a okresu Veľký Krtíš, ktorý je zameraný na uchovávanie tradičnej ľudovej kultúry vo svojom regióne /obci/. Hlavným cieľom je vzbudiť u ľudí väčší záujem o kultúru a poukázať na to, že v dnešnej dobe má zmysel ju uchovávať, skúmať a pracovať s ňou.
Fotogaléria
Názov podujatia
Inšpiratívny seminár pre Honťanov

Miesto konania / kraj
Hrušov / Veľký Krtíš

Termín konania
11.09.2020 - 12.09.2020

Popis projektu

Lektori - inšpiratívne osobnosti o oblasti folkloristiky a etnológie sa budú na seminári venovať vybraným okruhom z nasledovných tém: starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru a jej digitalizácia, možnosti podpory v oblasti tradičnej ľudovej kultúry /Fond na podporu umenia/, regionálna samospráva a ich vzťah k tradičnej ľudovej kultúre, práca osvetára, tradičný odev /spôsoby záchrany, údržba a starostlivosť, spôsoby nadobudnutia jednotlivých odevných súčiastok/, etnografický výskum, využitie materiálu z výskumu na tvorbu scénického programu, práca s kolektívom...

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
27 070,00 €

Výška podpory:
24 500,00 €