Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

KreaTiviTa 2020

Krátky opis
Autorská výstava výtvarných diel „Rudolf Rypák – výber z tvorby“ je v poradí siedmou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2020 v priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja na 2.poschodí.
Fotogaléria
Názov podujatia
KreaTiviTa 2020: „Rudolf Rypák – výber z tvorby“

Miesto konania / kraj
Trnava / Trnava

Termín konania
30.09.2020 - 15.12.2020

Popis projektu

Autorská výstava výtvarných diel  „Rudolf Rypák – výber z tvorby“  je v poradí siedmou výstavou, ktorá sa realizuje v rámci projektu KreaTiviTa 2020 v priestoroch Úradu Trnavského samosprávneho kraja na 2.poschodí.

Rudolf Rypák žije a tvorí v Piešťanoch. Rudolf Rypák je vnímavým pozorovateľom prírody a krajiny. Jeho tvorba je od samých začiatkov zviazaná s témou rodnej hornatej krajiny a s realistickým zobrazením okolitého sveta. Nepridržiava sa však prísneho prepisu skutočnosti, lebo jeho intelekt cíti, že tú okolitú videnú skutočnosť treba výtvarne pretlmočiť a vyjadriť. Tomu zodpovedá aj farebná škála umožňujúca rozlet jeho tvorivej fantázie vlastným prepisom krajinárskeho motívu tak, aby zachytil náladu krajiny a jej farebnú a kompozičnú atmosféru. Jeho kolorit aj stopa štetca či špachtle jasne napovedá o expresívnom poňatí realistickej maľby. Také sú aj jeho pastely, kolorované monotypie a portréty.

Je členom Umeleckej besedy Slovenska, najstaršieho výtvarného spolku na Slovensku.

Názov prímateľa
Trnavské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
7 600,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €