Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
Tvorivá dielňa v umeleckom prednese /dva dni/
Fotogaléria
Názov podujatia
Prehovor a Buď

Miesto konania / kraj
Dolné Plachtince / Veľký Krtíš

Termín konania
14.09.2020 - 18.09.2020

Popis projektu

Štvrtý ročník tvorivej dielne „Prehovor a Buď“  upriamuje pozornosť na umelecký prednes , aby vedel konkurovať dnešnej „digitálnej“ dobe, naďalej rozvíja vedomosti recitátorov, ktoré následne môžu využiť na rôznych recitačných súťažiach a podujatiach.  Cieľom je lepšie pochopiť celý proces tvorby v umeleckom prednese od výberu literárneho diela/ukážky/, pochopenie myšlienky diela, úpravy textu, rečového prejavu až po samotný výsledný tvar. 

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
27 070,00 €

Výška podpory:
24 500,00 €