Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
Workshop pre fotografov bude realizovaný v autentickom vidieckom prostredí vďačnom na námety fotografovania a jeho sekundárnym poslaním je zachytiť miznúci svet predkov pre budúce generácie a formou výstavy ho predstaviť diváckej verejnosti.
Fotogaléria
Názov podujatia
Fotozraz

Miesto konania / kraj
Dolné Strháre / Veľký Krtíš

Termín konania
25.09.2020 - 26.09.2020

Popis projektu

Workshop, určený amatérskym fotografom regiónu, zameraný na osvojenie si základov fotenia, technických parametrov digitálnej fotografie, kompozície obrazu, práce so svetlom,  spoznávanie nových trendov, postupov a rozvoj zručností  pri fotení krajiny a objektov v exteriéri. Účastníci budú pracovať pod vedením odborného lektora v priestoroch vidieckej usadlosti ponúkajúcej množstvo námetov pre krajinársku a exteriérovú fotografiu. Účastníci sa s problematikou zoznámia formou krátkej prednášky, názorných ukážok a diskusiou počas procesu fotenia v plenéri. Následná konzultácia a vzájomné porovnávanie výsledkov pomôže účastníkom stimulovať ich tvorbu, kvalitatívne napredovať a motivovať ich do ďalšej činnosti. Výstava fotografií plánovaná po podujatí predstaví ich snahu verejnosti a priblíži divákom miznúci svet vidieckeho prostredia a spôsobu života v minulosti. Plánovaný prvý ročník podujatia reaguje na dopyt avizovaný fotografmi okresu, ktorí by mali záujem zdokonaliť sa v technike a spoznávať nové výrazové prostriedky a fotografické postupy. 

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
27 070,00 €

Výška podpory:
24 500,00 €