Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové aktivity v okrese Veľký Krtíš

Krátky opis
Výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na tradičnú kultúru a folklorizmus Hontu.
Fotogaléria
Názov podujatia
Hontiansky keľavník

Miesto konania / kraj
Hrušov / Veľký Krtíš

Termín konania
17.09.2020 - 30.09.2020

Popis projektu

Zámerom a ústredným motívom aktivity je prostredníctvom vzdelávacích aktivít zachovávať a rozvíjať záujem o kultúrne dedičstvo regiónu Hont, ale aj mimo neho. Ide o snahu sprístupniť súčasnej generácii detí a mládeže pohľad na spôsob života minulých generácií.

Cieľom aktivity je pomocou tvorivých dielní s edukačným charakterom prezentovať účastníkom zručnosti v oblasti tradičných remesiel, gastronómie, poľnohospodárstva, tradičného odevu, folklóru minulých generácií z praktického hľadiska. Účastníci tvorivých dielní prostredníctvom odborných lektorov budú pracovať s tradičným materiálom, ako: drevo, slama, trstina, hlina, kameň, konope, obilniny atď.

Deti a mládež budú mať možnosť zoznámiť sa so všetkými zložkami života minulých generácií, takpovediac „na vlastnej koži“ si vyskúšajú čo všetko naši predkovia museli urobiť aby prežili. Týmto spôsobom sa súčasnej generácii sprístupní informovanosť o bohatom kultúrnom dedičstve obce Hrušov v regiónu Hont okresu Veľký Krtíš.             


Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
27 070,00 €

Výška podpory:
24 500,00 €