Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Z lásky k tradíciám

Krátky opis
Tanečný dom má podnietiť folklórne zoskupenia i sólistov k vyhľadávaniu, zberu, uchovávaniu a naštudovaniu neznámych i menej známych prejavov tradičnej hudobno-spevnej, ale prevažne tanečnej kultúry a ich prirodzenému začleneniu do pohybovej a tanečnej kultúry širokej verejnosti.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vranovské tanečné domy - tanečný dom a etnodom

Miesto konania / kraj
Vranov nad Topľou / Vranov nad Topľou

Termín konania
12.11.2019

Popis projektu

Tanečný dom a etnodom tentokrát realizujeme v rámci dňa otvorených dverí na Hornozemplínskom osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou. 

Je určený všetkým záujemcom o tradičnú ľudovú kultúru. Lektorom tanečného domu bude Mrg. Marek Sabol -  tanečník, etnológ, pedagóg tanca. V etnodome sa dozvieme o zvykoch a tradíciách v obci Zámutov - lektorkou etnodomu bude Anna Višňovská, nositeľka tradícií pochádzajúca priamo z obce Zámutov. Prednášku o zvyklostiach a tradíciách prípravy tradičných jedál porozpráva Ing. Martina Melkovičová.

Názov prímateľa
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
4 325,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €