Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Kultúrno-osvetové a vzdelávacie aktivity v Novohrade

Krátky opis
Divadelná dielňa je určená pre začínajúcich režisérov amatérskych súborov. Cieľom div. dielne je, aby režisér vedel vytvoriť základnú ,,bunku“ - dramatickú situáciu, a to teoreticky a prakticky a aby vedel použiť pri svojej samostatnej tvorbe v budúcnosti tento princíp pri výstavbe inscenácie, lebo základom inscenácie je dramatická situácia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Divadelná dielňa pre tvorcov divadla

Miesto konania / kraj
Kokava nad Rimavicou / Poltár

Termín konania
08.11.2019 - 10.11.2019

Popis projektu
Názov prímateľa
Novohradské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
18 970,00 €

Výška podpory:
18 000,00 €