Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávacie aktivity v Liptovskom kultúrnom stredisku

Krátky opis
Tvorivá dielňa pod vedením odborného lektora Mgr. art. Róberta Močiliaka zameraná na tvorbu textilného obrazu - tapisérie.
Fotogaléria
Názov podujatia
VÝTVARNÉ POSUNY A POSTUPY V TRADIČNÝCH REMESLÁCH

Miesto konania / kraj
Liptovský Mikuláš / Liptovský Mikuláš

Termín konania
23.11.2019

Popis projektu

Pri použití tradičnej techniky ručného tkania s posunom do netradičných foriem výtvarného spracovania rôzneho textilného materiálu, vlny, vlneného rúna, textilných zbytkov... dáme vzniknúť výtvarnému artefaktu - tapisérii.

Názov prímateľa
Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši

Celkový rozpočet:
20 480,00 €

Výška podpory:
13 000,00 €