Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

dedovizeň z TURCA

Krátky opis
Projektom Turiec očami detí chceme pokračovať v oživovaní a prehlbovaní záujmu o tradičnú ľudovú kultúru nášho regiónu. Takmer zabudnuté tradície v Turci chceme priblížiť prostredníctvom cyklov tvorivých dielní spojených s edukačnými aktivitami (prednášky, prezentácie, výstava), ktoré budú určené pre deti predškolského veku, čím sa pokúsime o oživenie vzťahu detí k vlastnej minulosti a tradíciám.
Fotogaléria
Názov podujatia
Turiec očami detí - Remeslá

Miesto konania / kraj
Martin / Martin

Termín konania
08.10.2019 - 16.10.2019

Popis projektu

V tieni komerčných podujatí a moderných žánrov kultúry sme v istom období sledovali ústup prezentácie našich tradícií do úzadia kultúrneho diania na Slovensku. Deti nepoznali zvyky vo svojej obci, vo svojom regióne. Našou snahou bolo tieto fenomény tradičnej ľudovej kultúry podchytiť, aby úplne nezanikli. Táto situácia nás inšpirovala k príprave projektu, ktorého zámerom je zaujímavo a interaktívne pripomínať niektoré prejavy tradičnej ľudovej kultúry pomaly sa vytrácajúce z nášho života. Takmer zabudnuté tradície v Turci sprostredkuvávame prostredníctvom cyklu tvorivých dielní pre deti predškolského veku, spojených s edukačnými aktivitami na témy: Príroda Turca, Remeslá a Dni, keď vyčíňajú strigy

Cyklus Remeslá  približuje tradíciu výroby modrotlače - indigom farbenej bavlnenej látky s tlačenými vzormi. Predškoláci sa dozvedia, čo je negatívne vzorovanie, rezerva, papp, kypa, či ako vyzerajú modrotlačiarske formy. Súčasťou stretnutia bude aj tvorivá dielňa, kde si deti budú môcť vyskúšať remeslo modrotlače.  Taktiež sa podozvedajú o tom, že v minulosti bol náš región Turiec preslávený olejkárstvom. Olejkári vyrábali z bylín a rastliniek liečivé oleje a mastičky a chodili ich predávať do celého sveta, poznali ich v Švédsku, Rusku, Rakúsku a dokonca aj v Turecku a Japonsku. Olejkári boli veľmi často a na dlhú dobu preč od svojich rodín, ale keď sa vrátili zarobené peniažky použili napríklad na stavbu domov. Typické olejkárske dediny v Turci sú Valča, Blatnica, Kláštor pod Znievom, Vrícko, Slovany, Trebostovo. Oleje a mastičky nosili v špeciálnych skrinkách-truhličkách, ktoré potom ukladali do olejkárskych pudiel, alebo krošien.


Názov prímateľa
Združenie turčianskych muzikantov

Celkový rozpočet:
5 265,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €