Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Krátky opis
Pohľady do umenia - Výtvarné dialógy- prednáška na tému Pamäť a premena spojená s besedou zameraná. na tému umeleckého odkazu sv. Cyrila a Metoda.Súčasťou budú i konzultácie k autorskej tvorbe pre neprofesionálnych výtvarníkov lektori: doc. Daniel Szalai, akad. maliar a PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD. miesto : Krajské osvetové stredisko v Nitre, dátum: 13. 6. 2019
Fotogaléria
Názov podujatia
13. 6. 2019 od 16.30 Výtvarné dialógy -Pamäť a premena prednáška spojená s diskusiou, konzultáciami na tému umelecký odkaz sv. Cyrila a Metoda

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
13.06.2019

Popis projektu

Cieľom prednášky je  sprostredkovať účastníkom  informácie o o umeleckom odkaze sv. Cyrila a Metoda v rámci cyklického  vzdelávania  účastníkov Výtvarných dialógov, neprofesionálnych výtvarníkov a prívržencov výtvarného umenia.

Obsahom prednášky spojenej s diskusiou, konzultáciami výtvarných  diel   a výberom  a odporúčaním na výstavu Pamäť a premena bude téma umeleckého odkazu sv. Cyrila a Metoda pre dnešnú dobu. Lektorom prednášky bude doc. Daniel Szalai, akad. maliar, ktorý sa bude opierať o nasledujúce myšlienky:" "...Naša civilizácia dokáže stavať na historickej pamäti a tak sa rozvíjať. Prehodnotiť veci, činy, udalosti a vytvoriť nové podmienky pre aktuálny život. Ak by sme zabúdali na tých, ktorí nám tvorili, rovnali cesty, strácali by sme vlastnú identitu. Naša kultúrna tradícia je podstatná práve z dôvodu, aby sme pamätali, že kedysi pred nami na týchto miestach chodili nohy a ruky sa dotýkali predmetov a vecí s ideou v lepší čistejší a spravodlivejší život. Meditácia, ktorú môžeme prežiť pri historických budovách, uliciach, priestoroch, lesoch, lúkach, jaskyniach... na fotografiách... vďaka nim vieme spracovávať námety a pamäť minulosti súčasnými očami...."

Súčasťou budú  i konzultácie k autorskej tvorbe pre neprofesionálnych výtvarníkov.

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
26 920,00 €

Výška podpory:
23 000,00 €