Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Z histórie Malohontu

Krátky opis
Z histórie Malohontu je názov festivalu o histórii Malohontu, na ktorý Vás srdečne pozývame 25. mája 2019, do obce Kraskovo. Cieľom projektu je odprezentovať a dostať do povedomia verejnosti históriu regiónu Malohont a jeho národné kultúrne pamiatky.
Fotogaléria
Názov podujatia
Z HISTÓRIE MALOHONTU

Miesto konania / kraj
Kraskovo / Rimavská Sobota

Termín konania
25.05.2019

Popis projektu

Je názov festivalu o histórii Malohontu, na ktorý Vás srdečne pozývame 25. mája 2019, do obce Kraskovo. Organizátormi podujatia sú Občianske združenie RODON Klenovec, Gemersko - malohontské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, obec Kraskovo, ECAV Kraskovo, Miestna akčná skupina MALOHONT, Mikroregión Teplý Vrch. Cieľom projektu je odprezentovať a dostať do povedomia verejnosti históriu regiónu Malohont a jeho národné kultúrne pamiatky, a to hlavne sakrálne stavby v podobe gotických kostolov, ktoré sa nachádzajú na Gotickej ceste. Laickej ale aj odbornej verejnosti odprezentovať obdobie stredoveku a ranného novoveku so zameraním na lokálne udalosti.

V rámci projektu sa nám predstavia historické spolky, ktoré odprezentujú formou reenactmentu dobový život vtedajšieho obyvateľstva, gastronómiu, tance, hudbu a divadlo. Predstavia sa nám skupiny historického šermu Defensores z Fiľakova, Cassanova z Banskej Bystrice, Taurus Ater z Martina. Dobové tance a školu tanca ľudovej gotiky predvedie skupina historického tanca Galthilion z Bratislavy. Gotickú hudbu odprezentuje súbor Musicantica Slovaca z Nitry a Vrbovské vŕby z Vrbového. Predstaví sa aj Sokoliarstvo Kanát z Rimavskej Soboty a divadlo na Vysokej nohe z Banskej Bystrice. 

Podujatie bude sprevádzané výstavami a odbornými prednáškami o hudbe v gotike a sakrálnych stavbách v Malohonte, s lektorom Mgr. Radimom Pačmárom z Brezna. Po stopách dávnej hudby nás bude sprevádzať PaedDr. Róbert Žilík, pedagóg a muzikant z Nitry. 

Projekt umožní nielen záujemcovi o históriu, ale aj laickému návštevníkovi dotknúť sa dejín, vrátiť sa v čase a prežívať dôležité historické udalosti nášho regiónu. Hudba odráža kultúrne vzťahy Gemera s Talianskom - estampidy, saltarelá, tanečné melódie zo začiatku Osmanskej expanzie do Uhorska - historické piesne a orientálne vplyvy, kresťanské tradície v hudbe 14.-16. st., výstava replík historických hudobných nástrojov v kontexte fresiek s hudobnými motívmi v Gemeri – Malohonte, ale aj v iných regiónoch. 

Odborným garantom projektu je Gemersko - malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote v zastúpení Mgr. Darinou Kišákovou, riaditeľkou.

Dramaturg podujatia: Mgr. Viktor Brádňanský - historik, Mgr. Stanislava Zvarová - odborná pracovníčka Gemersko - malohontského osvetového strediska v Rimavskej Sobote, Martin Pliešovský - divadelník, regionálny historik, Mgr. Lucia Ulická - historička, PaedDr. Róbert Žilík z Nitry, Mgr. Vladimír Ticháň farár ECAV, Ing. Miroslava Vargová - manažérka Miestnej akčnej skupiny MALOHONT. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Mediálnymi partnermi sú TVRimava, www.rimava.sk, RTVS Rádio Regina Stred.

Názov prímateľa
RODON Klenovec (za rozvoj obecného diania ochotných nadšencov)

Celkový rozpočet:
6 100,00 €

Výška podpory:
5 500,00 €