Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Krátky opis
workshop pre deti, ktorých zaujíma amatérska literárna tvorba a tvorivé písanie, je zameraný na tvorbu, písanie textov a prácu so slovom a je súčasťou podujatia Štúrovo rečnenie
Fotogaléria
Názov podujatia
Kreatívne písanie - workshop

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
22.05.2019

Popis projektu

workshop Kreatívne písanie je určený pre deti, ktoré sa venujú písaniu textov, amatérskej literárnej tvorbe, pracujú so slovom a zúčastňujú sa rôznych literárnych súťaží. Lektormi budú PhDr. Ján Gallik, PhD. a Mgr. Jana Popovicsová, ktorí pôsobia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a venujú sa textológii, editorstvu a slovenskej literatúre pre deti.

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
26 920,00 €

Výška podpory:
23 000,00 €