Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Krátky opis
Práca so zástupnou rekvizitou a so svetlom Divadelný workshop Dátum: 7.6. 2019 Lektor: Peter Luptovský Miesto: KOS v Nitre, Fatranská 3, výstavná sála Čas: od16,00 do 20,00 Ide o edukačnú aktivitu pre amatérskych divadeníkov. Cieľom je prinášať nové inšpiratívne formy divadelnej praxe a inšpirovať a odborne viesť divadelníkom k tvorbe divadelných predstavení v našom kraji.
Fotogaléria
Názov podujatia
Tradičné ochotnícke divadlo

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
07.06.2019

Popis projektu

Cieľovou skupinou sú mladých a dospelých divadelníci, ktorí pôsobia v divadelných súboroch, alebo si chcú založiť divadelný súbor. 


Pripravujeme ďalšie dva divadelné workshopy pod vedením odborníkov na témy: práca režiséra , scénografia , dramaturgia a výber predlohy, v mesiacoch september – október  a v novembri 2019 prezentačno – edukačné stretnutie divadelníkov, spojené s prezentáciou divadelných inscenácií pre verejnosť, s cieľom pracovať s publlikom, pokračovať v tradícii putovania s ochotníckym divadlom po obciach a mestách Nitrianskeho kraja.  


Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
26 920,00 €

Výška podpory:
23 000,00 €