Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávame umením

Krátky opis
Recitačné workshopy pre žiakov, recitátorov súťaže Hviezdoslavov Kubín.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vzdelávame umením - recitačný workshop

Miesto konania / kraj
Čajkov / Levice

Termín konania
14.02.2019

Popis projektu

Recitačné workshopy /šesť hodinové/ponúknu žiakom, recitátorom súťaže Hviezdoslavov Kubín pod vedením odborných lektorov metodickú pomoc, nové informácie a postupy pri príprave, tvorbe a spracovaní umeleckého prednesu, hlavne pomoc s dramaturgiou prednesu. Ďalej, učiť sa rozlišovať rôzne typy textov a teda, ako nájsť vhodnú literatúru na prednes. Ako analyzovať a interpretovať text, rozbor zvukovej interpretácie textu.

Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
38 000,00 €

Výška podpory:
30 000,00 €