Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

65. Hviezdoslavov Kubín - krajská súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy I. - V. kategórie, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí. mládeže a dospelých.

Krátky opis
Krajská súťaž v umeleckom prednese žiakov základných, stredných a vysokých škôl, pracujúcich a detských recitačných kolektívov a divadiel poézie z Prešovského samosprávneho kraja.
Fotogaléria
Názov podujatia
65. Hviezdoslavov Kubín - krajská súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy I. - V. kategórie, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí. mládeže a dospelých.

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
02.05.2019 - 06.05.2019

Popis projektu

65. Hviezdoslavov Kubín - krajská súťaž v umeleckom prednese žiakov základných, stredných a vysokých škôl, pracujúcich a detských recitačných kolektívov a divadiel poézie z Prešovského samosprávneho kraja je súťažnou prehliadkou mládeže a dospelých venujúcich sa umeleckému prednesu a jeho inscenačnej vizualizácii. Počas dní - 2.5., 3.5. sa v priestoroch Divadla Jonáša Záborského predstaví 91 recitátorov -  víťazov okresných kôl súťaží v dvoch sekciách - poézia a próza, to v 5 vekových kategóriách. 6. mája sa uskutoční súťaž 4 detských recitačných kolektívov a 2 divadiel poézie. Základným cieľom podujatia je prostredníctvom umeleckého slova kultivovať hlavných protagonistov podujatia - tvorcov a prijímateľov tvorby. 

Názov prímateľa
Divadlo Jonáša Záborského

Celkový rozpočet:
3 200,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €