Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Krajská súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje

Krátky opis
Krajská súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje je postupová súťaž, vyhlásená Národným osvetovým centrom v Bratislave a je prezentáciou najlepších detských folklórnych súborov – víťazov regionálnych súťažných prehliadok siedmich okresov Trnavského kraja (Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava), s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku detských folklórnych súborov s názvom Eniki beniki.
Fotogaléria
Názov podujatia
Záhorie spieva a tancuje

Miesto konania / kraj
Senica / Senica

Termín konania
07.05.2019

Popis projektu
Krajská súťažná prehliadka detských folklórnych súborov Trnavského kraja – Záhorie spieva a tancuje je postupová súťaž, vyhlásená Národným osvetovým centrom v Bratislave a je prezentáciou najlepších detských folklórnych súborov – víťazov regionálnych súťažných prehliadok siedmich okresov Trnavského kraja (Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava), s postupom na celoštátnu súťaž a prehliadku detských folklórnych súborov s názvom Eniki beniki. Súťažiť o postup bude päť detských folklórnych súborov: DFS Skaličánek – Skalica, DFS Tancovadlo – Piešťany, DFS Verešvaranček – Červeník, DFS Važinka – Šoporňa a DFS Apró Csallóközi – Dunajská Streda. Jej cieľom je rozvíjať u detí lásku k folklóru a zvyšovať ich umeleckú úroveň. Zahŕňa v sebe i školiteľské účely, a to prostredníctvom odborného hodnotiaceho seminára pre vedúcich kolektívov. Odborná porota odporučí najlepší detský folklórny súbor na celoštátnu súťaž a prehliadku detských folklórnych súborov Eniki beniki 2019. Podujatia sa zúčastní cca 200 detských divákov. Bude vydaný programový bulletin.
Názov prímateľa
Záhorské osvetové stredisko v Senici

Celkový rozpočet:
3 750,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €