Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

65. Hviezdoslavov Kubín - krajská súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy I. - V. kategórie, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí. mládeže a dospelých.

Krátky opis
65. Hviezdoslavov Kubín - krajská súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy I. - V. kategórie, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí. mládeže a dospelých.
Fotogaléria
Názov podujatia
65. Hviezdoslavov Kubín - krajská súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy I. - V. kategórie, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí. mládeže a dospelých.

Miesto konania / kraj
Prešov / Prešov

Termín konania
02.05.2019 - 06.05.2019

Popis projektu

65. Hviezdoslavov Kubín - krajská súťaž v umeleckom prednese poézie, prózy je zameraná na posilnenie umenovedného rozvoja detí, mladých ľudí a dospelých, na posilnenie kultúry umeleckého slova v interpretačnej podobe, rozvoj osobnosti študentov, spoznanie literárnych hodnôt interpretmi a užšou verejnosťou. Účastníkmi súťaže sú žiaci, študenti ZŠ, SŠ, VŠ, pracujúci a divadlá poézie Prešovského samosprávneho kraja, ktorí sú víťazi regionálnych kôl súťaže Hviezdoslavov Kubín.

Názov prímateľa
Divadlo Jonáša Záborského

Celkový rozpočet:
3 200,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €