Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Etno Fest Lysá Hora 2019

Krátky opis
Cieľom 4. ročníka festivalu je priblížiť obyvateľom Vranovského regiónu kultúru iných regiónov Slovenska a vytvoriť priestor na prezentáciu aj domácej folklórnej tvorby. Okrem umeleckých programov pripravovaných uznávanými režisérmi folklórnych festivalov sú jeho súčasťou sprievodné podujatia Gastro Fest, Hand Made Fest, Etnofestík pre deti, tanečné workshopy pre laickú i odbornú verejnosť.
Fotogaléria
Názov podujatia
Etno Fest Lysá Hora 2019

Miesto konania / kraj
Vyšný Kazimír / Vranov nad Topľou

Termín konania
01.05.2019 - 30.06.2019

Popis projektu

Etno Fest Lysá Hora 2019 budeme realizovať 1. - 2. júna 2019 vo Vyšnom Kazimíri. Na podujatí sa predstavia dedinské folklórne skupiny a folklórne súbory okresu Vranov n.T. a hostia z iných regiónov Slovenska. Súčasťou festivalu budú sprievodné podujatia: 1. Gastro Fest – Festival varenia ponúka pestrú paletu tradičného kulinárskeho umenia. Umožní návštevníkom ochutnať tradičné jedlá, ale aj rôzne regionálne pochúťky, sledovať ich prípravu a precítiť tradíciu, na základe ktorej ich poznáme až dodnes. 2. Hand made fest – Prezentácia remeselnej výroby. Zasvätí návštevníkov do tajov kováčstva,
výroby prútených košíkov, spracovania kože, dreva, hliny, plstenia.... 3. Etnofestík – Tradičné hry a aktivity venované deťom. 4. Tanečné workshopy – po bohatom programe budú mať návštevníci podujatia možnosť zúčastniť sa školy tanca, kde sa naučia základy tancov z východného Slovenska.Do programu bude zapojených vyše 300 účinkujúcich z radov detských a dospelých folklórnych súborov a skupín. Sú to tri generácie milovníkov tradičnej ľudovej kultúry, cez ktorých sa udržuje kontinuita s predchádzajúcimi generáciami a ktoré sú zárukou jej ďalšieho pretrvávania a napredovania v regióne Horného Zemplína. Vysoký počet účinkujúcich priláka do hľadiska vyše 800 divákov, priateľov, príbuzných a obdivovateľov úžasných výkonov našich účinkujúcich. Festivalu sa zúčastnia domáce folklórne kolektívy vrátane detských a dedinských folklórnych skupín a hosťujúce kolektívy z iných regiónov Slovenska. Sprievodné podujatia budú mať edukatívny a interaktívny charakter. Umožnia spoznávať tradíciu remesla. Prostredníctvom Gastro Festu – chceme apelovať na mladé rodiny a ukázať dôležitosť domácej kuchyne, aby napr. pirohy neboli iba záležitosťou supermarketu, aby sme sa nestali donáškovou spoločnosťou. Projekt je venovaný všetkým sympatizantom folklóru, milovníkom kultúry, všetkým zvedavcom, odborníkom, generáciám ktoré ctia život našich predkov uznávajú ich kuchyňu, hudbu, spev, tradičné výrobky a odevy.

Názov prímateľa
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou

Celkový rozpočet:
5 264,00 €

Výška podpory:
5 000,00 €