Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávame umením

Krátky opis
4 x 2 dňové víkendové stretnutia, mesačne 1 x, február-máj,september-december.
Fotogaléria
Názov podujatia
Metodika výučby ľudového tanca.

Miesto konania / kraj
Želiezovce / Levice

Termín konania
18.05.2019 - 19.05.2019

Popis projektu

Odborný seminár zameraný na výučbu ľudového tanca (ale aj na výučbu všetkých tanečných žánrov)  a na tvorbu choreografie sa koná pod taktovkou  profesora Pétera  Lévaiho , vysokoškolského pedagóga, vedúceho katedry magisterského štúdia  z Maďarskej univerzity tanečného umenia (MUTU) z Budapešti, a choreografky Szilvia Nemes z MUTU z Budapešti. V rámci metodiky výučby ľudového tanca vytvoríme jedinečnú formu odborného vzdelávania sa pre pedagógov, tanečníkov, vedúcich folklórnych kolektívov z celého Slovenska, keď najnovšie poznatky účastníci získajú priamo od zakladateľa metodológii výučby ľudového tanca prof. Lévaiho. Na Slovensku ojedinelými sú jeho prednášky o analýze archívnych záznamov a ich reprodukcii ako metodickom prístupe k vyhodnoteniu a spracovaniu pramenného folklórneho materiálu.

Názov prímateľa
REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH

Celkový rozpočet:
38 000,00 €

Výška podpory:
30 000,00 €