Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Víkendy remesiel

Krátky opis
Cieľom edukačno-poznávacieho projektu Víkendy remesiel je popularizácia hmotného kultúrneho dedičstva formou inšpiratívneho trávenia voľného času s dôrazom na tradičnú kultúru a remeselnú zručnosť. V priebehu mája 2019 v autentickom prostredí Národopisnej expozície v prírode (skanzene) SNM - múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku predstaví svoje zručnosti skúsená výrobkyňa ľudových krojov a podkúvač koní, ktorý priblíži pôvodné kováčske remeslo zamerané na podkúvanie koní.
Fotogaléria
Názov podujatia
Víkendy remesiel - Ľudový odev , Podkúvač koní

Miesto konania / kraj
Svidník / Svidník

Termín konania
17.05.2019 - 31.12.2019

Popis projektu

Cieľom edukačno-poznávacieho projektu je popularizácia hmotného kultúrneho dedičstva formou inšpiratívneho trávenia voľného času s dôrazom na tradičnú kultúru a remeselnú zručnosť. V priebehu mája – októbra 2019 sa v autentickom prostredí Národopisnej expozície v prírode (skanzene) SNM - múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku predstaví 12 remesiel (kováčstvo, drotárstvo,košikárstvo, tkáčstvo, metlárstvo...). Jednotlivé aktivity sa budú realizovať v priebehu mesiaca 2-krát, počas 2 dní – záver týždňa bude patriť školským, resp. detským skupinám, sobota návštevníkom múzea v prírode. Účastníci pod vedením skúsených lektorov – remeselníkov spoznajú jednotlivé remeslá a v tvorivých dielňach zhmotnia nadobudnuté zručnosti vo forme vlastnoručného výrobku.

Názov prímateľa
Rusínsko-ukrajinská iniciatíva

Celkový rozpočet:
4 224,00 €

Výška podpory:
4 000,00 €