Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

krajská postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb Memoriál Jozefa Baroša

Krátky opis
Krajská postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb Memoriál Jozefa Baroša je prezentáciou najúspešnejších malých dychových hudieb z Trenčianskeho kraja. Hlavným cieľom prehliadky je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti malých dychových hudieb.
Fotogaléria
Názov podujatia
krajská postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb Memoriál Jozefa Baroša

Miesto konania / kraj
Horný Lieskov / Považská Bystrica

Termín konania
19.05.2019

Popis projektu

Krajská postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb Memoriál Jozefa Baroša je prezentáciou umeleckej úrovne a
výsledkov činnosti najúspešnejších malých dychových hudieb z Trenčianskeho kraja. Vytvára priestor pre vzájomné
spoznávanie sa a výmenu skúseností v tomto žánri. Hlavným cieľom je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti
malých dychových hudieb z Trenčianskeho kraja.
Zámerom organizátorov je zachovať tradíciu v obci, obohatiť prehliadku o zaujímavého hosťa pôsobiaceho v tejto oblasti. V
roku 2019 Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v spolupráci s obcou Horný Lieskov organizačne zabezpečí a
zrealizuje už 7. ročník, nakoľko dychová hudba má v obci tradíciu a predchádzajúce ročníky mali u návštevníkov veľmi dobrú
odozvu.

Názov prímateľa
Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici

Celkový rozpočet:
1 930,00 €

Výška podpory:
1 800,00 €