Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Transkripcia nárečia vo folkloristických textoch z oblasti Gemera a Malohontu

Krátky opis
Vydanie metodickej príručky pre etnológov, folkloristov a kultúrno-osvetových pracovníkov.
Fotogaléria
Názov podujatia
Transkripcia nárečia vo folkloristických textoch z oblasti Gemera a Malohontu

Miesto konania / kraj
Rožňava / Rožňava

Termín konania
01.05.2019 - 29.02.2020

Popis projektu

 Vydanie unikátnej publikácie

Transkripcia nárečia vo folkloristických textoch z oblasti Gemera  a Malohontu

Dom tradičnej kultúry Gemera, Betliarska 8, Rožňava

 

Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, má v hlavnej náplni svojej činnosti rozvoj, dokumentáciu a šírenie kultúrneho dedičstva regiónu Gemer. V oblasti tradičnej kultúry ide aj o uchovávanie nehmotných jazykových prejavov.     V záujme čo najvernejšieho zachovania a správnej interpretácie jednotlivých nárečí vznikla jedinečná metodická príručka Transkripcia nárečia vo folkloristických textoch z oblasti Gemera a Malohontu

Určená je etnológom, kultúrno-osvetovým pracovníkom, ale aj folkloristom, či zberateľom ľudovej slovesnosti. Ponúka nielen návod na jednotný prepis nárečových prejavov, ale aj charakteristiku a členenie nárečí a nárečových skupín v oblasti, a tiež praktické príklady správneho použitia špeciálnych znakov a grafém pri transkripcii.

Autorom publikácie je mladý jazykovedec a Gemerčan Mgr. Gabriel Rožai, PhD., pedagóg Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici. Vo svojej profesijnej činnosti sa prioritne venuje folklóru a nárečiu svojho regiónu, pretože ich považuje za významné piliere regionálnej identity jeho obyvateľov. 

Hlavnou motiváciou pri tvorbe príručky bolo sprostredkovať základné informácie o možnostiach prepisu nárečových a folkloristických textov s dôrazom na oblasť Gemera a Malohontu. Nárečia tejto oblasti sú totiž veľmi rozmanité a obsahujú hlásky, ktoré si vyžadujú osobitný zápis. Práve správny grafický záznam a schopnosť primerane ho interpretovať umožňujú zachovať identickú podobu našich nárečí a v tejto forme ich odovzdať ďalším generáciám," uvádza Gabriel Rožai.

Vydaniu publikácie predchádzal niekoľkoročný terénny výskum autora v spolupráci s Gemerským osvetovým strediskom, ktorého výsledky sa podarilo publikovať vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Projekt podalo a spolufinancovalo Gemerské osvetové stredisko a publikácia je pre záujemcov dostupná u vydavateľa. 

Kontakt:

Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava

Anežka Kleinová, kleinova@gos.sk, 0915 884 135 

Názov prímateľa
Gemerské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
2 400,00 €

Výška podpory:
2 000,00 €