Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Vzdelávanie v neprofesionálnom umení a astronómii v KOS

Krátky opis
10.5.2019 o 19.30 hod. prednáška s besedou na tému: Letné súhvezdia a ich objekty a od 20:45 do 22:45 pozorovanie vo hvezdárni s odborným výkladom pre neorganizovanú verejnosť.
Fotogaléria
Názov podujatia
Vesmír všetkými zmyslami: prednáška a pozorovanie vo hvezdárni

Miesto konania / kraj
Nitra / Nitra

Termín konania
10.05.2019

Popis projektu

Lektorka prednášky Mgr. Mária Záborská oboznámi prítomných s letnými súhvezdiami a objektmi v nich, ktoré môžeme pozorovať na našom území. Pozorovaním oblohy astronomickým ďalekohľadom v kupole hvezdárne bude sprevádzať Ing. Juraj Pecháč. Na Mesačnom povrchu si návštevníci v prípade priaznivého počasia pozrú More kríz a jeho krátery v okolí. Z hviezdnych objektov za zameriame na štvrtú najjasnejšiu hviezdu Arcturus, ktorá má viac ako 10 miliárd rokov a bola pôvodne súčasťou inej - trpasličej galaxie, ktorú pred 5 - 8 miliardami rokov pohltila naša Galaxia. Ukážeme si aj asterizmy s názvom Jarný trojuholník, Veľký diamant, Kosák, Šarkan a Motýľ.

Názov prímateľa
Krajské osvetové stredisko v Nitre

Celkový rozpočet:
26 920,00 €

Výška podpory:
23 000,00 €