Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Krajská postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb 2019

Krátky opis
Regionálne osvetové stredisko v Komárne organizuje 28. apríla 2019 o 14.00 hod. 25. ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadky malých dychových hudieb v priestoroch amfiteátra Dôstojníckeho pavilónu v Komárne. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecký rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti dychovej hudby. Z verejných zdrojov podporil hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia.
Fotogaléria
Názov podujatia
Krajská postupová súťaž a prehliadka malých dychových hudieb 2019

Miesto konania / kraj
Komárno / Komárno

Termín konania
28.04.2019

Popis projektu

 Zámerom je realizácia Krajskej postupovej súťaže a prehliadky malých dychových hudieb 2019. Hudobný život v Komárne

má bohatú históriu. Vďaka významnej geografickej a strategickej polohe mesta prekvital obchodný a kultúrny život už

oddávna. Komárno bolo po stáročia vojenským mestom v ktorom hrala významnú úlohu dychová hudba, ktorá bola

každodennou súčasťou života a tak je tomu aj dodnes. Oživením realizácie súťažnej prehliadky malých dychových hudieb v

Komárne nadviažeme na historickú tradíciu hudobného života. Hlavným cieľom je prispieť k rozvoju úrovne tvorivej činnosti a

prezentácie malých dychových hudieb na území Nitrianskeho kraja. Špecifické ciele: - Podpora činnosti, prezentácia rozvoja

existujúcich a vzniku nových malých dychových hudieb - Prispieť k zvýšeniu úrovne amatérskej hudobnej kultúry na území

Nitrianskeho kraja. Poslaním súťažnej prehliadky malých dychových hudieb je vytvoriť podmienky pre účastníkov a pre

priaznivcov dychovej hudby, aby v harmonickej súčinnosti vnímali krásu dychovej hudby, pestovali a uchovávali si jej tradíciu

a odovzdávali ju novým nadšencom dychovej hudby. Možnosť súťažiť motivuje v profesijnej obci priaznivcov dychovej hudby

zdokonaľovať sa, prekonávať prekážky a klásť si náročnejšie ciele. Výsledkom projektu a súťažnej prehliadky budú navrhnuté

postupujúce dychové súbory do celoštátneho kola, ktoré budú reprezentovať náš kraj v júni 2019 - Lednické Rovne, podľa

plánovaného termínu Národného osvetového centra v Bratislave. Z verejných zdrojov podporil hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia. 

Názov prímateľa
Regionálne osvetové stredisko v Komárne – Regionális Művelődési Központ, Komárom

Celkový rozpočet:
4 480,00 €

Výška podpory:
3 000,00 €