Hlavná strana


Fond na podporu umenia nenesie žiadnu zodpovednosť za úplnosť, správnosť a pravdivosť, ako ani za legalitu údajov uvedených v tejto časti webového portálu FPU. Všetky zverejnené informácie, v textovej, hypertextovej alebo obrazovej forme sú výlučnou zodpovednosťou prijímateľa finančných prostriedkov poskytnutých Fondom na podporu umenia, ktorý preberá zodpovednosť za zverejnené informácie súhlasom s podmienkami FPU a samotným zverejnením informácií na webovom portáli FPU.

V prípade zistenia, že boli prijímateľom finančnej podpory poskytnutej Fondom na podporu umenia zverejnené nevhodné alebo hanlivé informácie, ktoré sú v rozpore s pravidlami FPU, morálkou a etiketou, Fond na podporu umenia má právo takéto informácie okamžite odstrániť z tejto časti webového sídla. Nevhodný obsah zverejnených príspevkom môžete nahlásiť na e-mailovej adrese propagacia@fpu.sk.

Detský folklórny festival

Krátky opis
Krajská postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov Banskobystrického kraja.
Fotogaléria
Názov podujatia
Detský folklórny festival

Miesto konania / kraj
Kokava nad Rimavicou / Poltár

Termín konania
03.05.2019

Popis projektu

Detský folklórny festival je krajskou postupovou prehliadkou detských folklórnych súborov z Banskobystrického kraja. Najúspešnejšie kolektívy postúpia na celoštátne kolo súťaže, ktorého vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR. Hlavným cieľom podujatia je motivácia detí k práci vo folklórnych skupinách a zvyšovanie ich úrovne prostredníctvom komparácie jednotlivých choreografií z rôznych regiónov.

Na krajskú prehliadku postúpili tieto kolektívy - DFS Brezinky z Polomky, DFS Brežanček z Brehov, DFS Krtíšanček z Veľkého Krtíša, DFS Kukučky z Poltára, DFS Lastovičky zo Zvolena, DFS Lykovček z Revúcej, DFS Matičiarik z Banskej Bystrice, DFS Mladosť z Klenovca, DFS Radosť z Banskej Bystrice a DFS Vartášik z Krupiny.  

Názov prímateľa
Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko

Celkový rozpočet:
3 685,00 €

Výška podpory:
3 500,00 €